Nieuws jeugd

Archief
29 jun 2023|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vaccinatiegraad rijksvaccinatieprogramma opnieuw gedaald: investeren blijft nodig

Op 29 juni 2023 verscheen het rapport ‘Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2022’. Dit jaarlijkse rapport...

20 apr 2023|Jeugd Nieuws

Tweede Kamer debatteert over het knellende jeugdbeleid

ActiZ Jeugd deelt voorafgaand het debat een paper met de Kamerleden en vraagt om urgente oplossingen voor het jeugdbeleid, zodat jeugdigen in...

4 apr 2023|Jeugd Nieuws

Nieuw ambassadeurstraject voor de JGZ- en OGZ-verpleegkundige van start

Wil jij je persoonlijke leiderschapskwaliteiten versterken en daarmee bijdragen aan een betere profilering van jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen...

24 mrt 2023|Jeugd Nieuws

De JGZ schat verlies van gemiddeld 346 fte jeugdverpleegkundige inzet per jaar

De jeugdgezondheidszorg loopt al enige jaren tegen een knelpunt aan in de gegevensuitwisseling met scholen. Kort samengevat: het merendeel van...

24 mrt 2023|Jeugd Nieuws

Topoverleg kinderburgemeesters in Leeuwarden

Op zaterdag 25 maart 2023 wordt de jaarlijkse Landelijke Dag voor de Kinderburgemeesters in de gemeente Leeuwarden georganiseerd. ActiZ Jeugd...

20 jan 2023|Jeugd Nieuws

Charles Laurey draagt het stokje over aan Ron Boumans en Manon Arts als voorzitter en vicevoorzitter van ActiZ Jeugd

Tijdens de afscheidsreceptie van Charles Laurey werd het voorzitterschap van ActiZ Jeugd overgedragen aan Ron Boumans (directeur-bestuurder...

19 jan 2023|Jeugd Nieuws

Ron Boumans nieuwe voorzitter en Manon Arts nieuwe vicevoorzitter van ActiZ Jeugd

Per 1 januari 2023 is Ron Boumans benoemd tot voorzitter en Manon Arts tot vicevoorzitter van ActiZ Jeugd. Zij treden aan voor een periode van...

3 nov 2022|Jeugd Nieuws

JGZ sectorplan Covid-19

Vanwege de verwachtte oplopende Covid-19 cijfers heeft ActiZ Jeugd samen met AJN, GGD/GHOR Nederland, het NCJ en V&VN een JGZ sectorplan gemaakt...

24 okt 2022|Jeugd Nieuws

Samenwerking Informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg formeel vastgelegd

 JGZ-organisaties, de gemeenten, VWS en het RIVM, allemaal hebben ze wensen voor verbeteringen en vernieuwing van de informatiestandaard. Soms...

4 okt 2022|Jeugd Nieuws

Versterken van sociale basis

Kenniscentrum Movisie...

4 okt 2022|Jeugd Nieuws

Vijf vragen aan...

Edith de Jong en Linda Leijssen zijn beiden thuisbegeleider en aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Ouderenmishandeling...

4 okt 2022|Jeugd Nieuws

Menselijke medezeggenschap

Op 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) in werking getreden. De Wmcz 2018...

4 okt 2022|Jeugd Nieuws

Artikel Zorg+Welzijn ‘Discontinuïteit is de olifant in het sociaal domein’ 

De discontinuïteit, ofwel onderbreking in het sociaal domein. Daar gaat het artikel ‘Discontinuïteit is de...

5 jul 2022|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vaccinatiegraad rijksvaccinatieprogramma licht gedaald: investeren blijft nodig

Op 4 juli 2022 verscheen het Vaccinatiegraadrapport 2021 van het RIVM. Dit jaarlijkse rapport gaat over het percentage kinderen dat de verschillende...

22 dec 2021|Jeugd Nieuws, Leden

Toekomstagenda Publieke zorg voor jeugd

Vandaag hebben ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland de ‘Toekomstagenda Publieke gezondheid voor jeugd’ aangeboden aan het ministerie...

30 sep 2021|Jeugd Nieuws

Veiligheid terugbrengen in gezinnen, wat werkt nu echt?

Op 27 september verschijnt een speciale editie van Augeo Magazine over werken aan veiligheid in gezinnen. Wat werkt? Je leest hoe het professionals...