20 juni 2024Jeugd Nieuws

Vaccinatiegraad ongeveer gelijk gebleven: investeren blijft nodig

Op 20 juni 2024 verscheen het rapport ‘Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland -  verslagjaar 2024’. Dit jaarlijkse rapport gaat over het percentage kinderen dat de verschillende inentingen uit het rijksvaccinatieprogramma (RVP) heeft gekregen. In Nederland krijgen kinderen vaccinaties tegen twaalf besmettelijke ziekten die ernstig kunnen verlopen. Het RIVM publiceert elk jaar het percentage kinderen dat is gevaccineerd (vaccinatiegraad). Ook beschrijft het RIVM de ontwikkelingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Open het Vaccinatiegraadrapport  of lees het RIVM-nieuwsbericht.

Reactie ActiZ Jeugd

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de partner van jeugdige(n) en gezinnen en werkt vanuit hun wensen en behoeften. Iedere dag dragen JGZ-professionals bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen, van de samenleving en van (toekomstige) generaties. Brancheorganisatie ActiZ Jeugd maakt zich dan ook al langere tijd zorgen over de dalende vaccinatiecijfers.

Uit het rapport blijkt dat de vaccinatiegraad bij zuigelingen en kleuters naar alle waarschijnlijkheid stabiel is gebleven, met mogelijk een lichte toename bij vaccinaties zoals BMR (bof, mazelen, rodehond) en meningokokkenziekte. Echter, bij kinderen vanaf 9 jaar is een zorgwekkende trend van verdere daling in de vaccinatiegraad voor de meeste vaccinaties waargenomen. Deze ontwikkeling benadrukt de voortdurende noodzaak van aandacht en investeringen in het Rijksvaccinatieprogramma.

De basis voor het effectief bereiken van jeugdigen en gezinnen ligt in de vertrouwensrelatie tussen hen en de JGZ-professionals. Cynthia Pique, bestuurder bij CJG Rijnmond, voegt hieraan toe: "Wij zien een belangrijke kans voor de JGZ om door gerichte communicatie en maatwerk jeugdigen en gezinnen goed te informeren en te ondersteunen bij vaccinatiebeslissingen, en zo de gezondheid van onze jeugd te waarborgen."

Het Rijksvaccinatieprogramma vormt vanwege zijn preventieve karakter een essentiële pijler binnen de JGZ. Naast de bescherming tegen ernstige ziekten, speelt het programma een cruciale rol in de gezonde ontwikkeling van de jeugd. De contactmomenten waarbij vaccinaties worden toegediend, bieden de JGZ namelijk ook de gelegenheid om signalen rondom opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen en gezinnen op te vangen. ActiZ Jeugd benadrukt daarom de centrale rol van de JGZ in jeugdpreventie, waarbij de JGZ als vertrouwde partner voor jeugdigen en gezinnen een significante bijdrage kan leveren aan het verhogen van de vaccinatiegraad.

Laatste nieuws