29 april 2024Jeugd Nieuws

Verslag bijeenkomst “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?”.

Op 8 april jl. organiseerde ActiZ Jeugd de bijeenkomst “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?”. Aan de hand van inspirerende bijdragen, twee workshops en een paneldiscussie is met elkaar nagedacht over de hoe we de werelden van de formele en informele zorg zo goed mogelijk op elkaar kunnen laten aansluiten. Hoe kunnen we komen tot een gelijkwaardige relatie en effectief gebruik maken van elkaars toegevoegde waarde? En wat is er nodig om gemeenschappen te laten groeien en bloeien? 

Het was een inspirerende bijeenkomst met diverse deelnemers uit de praktijk en vanuit landelijke branches o.a. zorgprofessionals, zorgbestuurders, cliëntenverenigingen, bewonersinitiatieven, welzijnsorganisaties, financiers en (lokale) overheid. We hebben nog een aantal puzzels met elkaar te kraken. ActiZ Jeugd neemt de uitkomsten dan ook mee in een vervolg, samen met alle partners voor jeugd en gezin! Klik hier voor de aftermovie en hier een beknopt verslag.

Laatste nieuws