28 mei 2024Jeugd Nieuws

Jeugdarts Next Level en ActiZ Jeugd samen voor gezonde generaties

Op 22 mei heeft Lucy Smit, jeugdarts en mede-initiatiefnemer van Jeugdarts Next Level, het Manifest “SAMEN voor een gezonde jeugd en voor toekomstige generaties met de jeugdarts als dé preventiespecialist”, persoonlijk overhandigd aan Ron Boumans, voorzitter van ActiZ Jeugd.

Met het manifest pleiten de jeugdartsen van Next Level voor behoud van kwaliteit en medische expertise in de spreekkamer, een structurele plek voor de jeugdarts aan beleidstafels en voor het dichten van de kloof tussen curatie en preventie. Lucy Smit: “Jeugdartsen voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de houdbaarheid van de (jeugd)zorg. Als preventiespecialist voor een gezonde jeugd kunnen én willen zij een bijdrage leveren aan de transitie van curatie naar preventie. Met de jeugdarts als preventiespecialist, kunnen we de stap maken van zorg naar gezondheid”.

Ron Boumans ontving het manifest met enthousiasme: “Het manifest sluit aan bij de strategische koers van ActiZ Jeugd verwoord in het Kompas "Samen investeren in jeugd en gezin”. We vinden elkaar in het gedeelde urgentiegevoel dat het anders moet en anders kan. Dit begint met meer investering in preventie en krachtige samenwerking over domeinen heen. Vanuit onze unieke positie waarbij wij als jeugdgezondheidszorg vrijwel alle kinderen van -9 tot 18 jaar zien, kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan passende zorg en ondersteuning voor jeugd en gezin”.  

Het ActiZ Jeugd bestuur wil samen met Jeugdarts Next Level en andere partners komen tot een stevige hervorming en herpositionering van de zorg en ondersteuning voor jeugd en gezin. Met een focus op het gewone leven, gezond opgroeien en positief opvoeden. En met als uitgangspunt altijd de jeugdige, het gezin en de gemeenschap.

Samen investeren in jeugd en gezin!

Afbeelding1 Jeugd#NextLevel #ActizJeugd #Jeugdgezondheidszorg #SamenInvesterenVoorJeugdEnGezin

Laatste nieuws