28 maart 2024Jeugd Nieuws

Bijeenkomst “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein”

Op 8 april a.s. vindt de bijeenkomst “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein” plaats. De betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg staat onder grote druk. We moeten veel meer inzetten op preventie, informele zorg en zelforganiserende gemeenschappen. 

Deze beweging is niet nieuw maar krijgt steeds meer steun. Maar hoe doen we dat zo effectief mogelijk? Welke rol heeft de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp in de samenwerking tussen informele en formele zorg? Hoe kunnen gemeenten en andere partijen hierop sturen?

Hierover gaan we op 8 april in gesprek met leden en diverse stakeholders. Onder andere Thijs van Mierlo directeur LSA Bewoners, Marius Buiting directeur NVTZ en diverse andere experts en ervaringsdeskundigen zoals Laura Hoogstraten Wethouder gemeente Zeist, Radboud Engbersen expert bij Movisie en Jan Smelik van Austerlitz Zorgt, praten en denken met ons mee. Hier vind je het programma van de middag.  Aanmelden kan via jeugd@actiz.nl (vol= vol).

Laatste nieuws