30 juni 2020Jeugd Nieuws

Landelijk beeld gepubliceerd: Gezondheidsmonitor Jeugd en Peilstationsonderzoek Scholieren

In het najaar van 2019 heeft het Trimbos-instituut het Peilstationsonderzoek Scholieren uitgevoerd in groep 7/8 en alle klassen van het voortgezet onderwijs. De GGD’en hebben, in samenwerking met het RIVM de Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd onder middelbare scholieren in de klassen 2 en 4. Door de gegevens naast elkaar te leggen ontstaat een landelijk beeld van de lange termijn trends en kan tegelijkertijd ingezoomd worden op regionale verschillen.
Lees hier het persbericht van GGD GHOR Nederland.

Uitkomsten

De dalende trend van alcoholgebruik en roken onder scholieren is gestagneerd. Wat opvalt zijn de grote regionale verschillen in gebruik van alcohol en verschillen tussen opleidingsniveaus qua roken.

Naast vragen over middelen gebruik, energiedrankjes, social media en gamen zijn in 2019 in het Peilstationsonderzoek ook vragen opgenomen over heat-not-burn producten, alcoholvrije dranken en stoppen met roken.
In de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn, naast roken en alcoholgebruik, andere gezondheid gerelateerde onderwerpen uitgevraagd, zoals cannabisgebruik, geluk, stress, psychosociale gezondheid, zelfweerbaarheid, ingrijpende gebeurtenissen, energiedrankjes en suikerhoudende dranken, bewegen, gamen/ sociale media gebruik en seksuele gezondheid.

Twee onderzoeken

Het Peilstationsonderzoek Scholieren van het Trimbos-instituut levert sinds de jaren ‘80 de landelijke cijfers voor wat betreft het middelengebruik van scholieren in Nederland. In 2019 deden ongeveer 8000 leerlingen mee aan het onderzoek: bijna 1800 leerlingen van 446 basisscholen en ruim 6000 leerlingen van 110 VO-scholen.

De Gezondheidsmonitor Jeugd vindt elke vier jaar plaats. Dit is de tweede keer dat de monitor landelijk geharmoniseerd is uitgevoerd.

GGD’en hebben, in samenwerking met het RIVM, gegevens over gezondheid en leefstijl verzameld in het najaar van 2019. Ruim 170.000 leerlingen in klas 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs deden mee aan het onderzoek.

Meer informatie

Het Peilstationsonderzoek Scholieren van het Trimbos-instituut is gratis te downloaden. 
De cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd staan op de RIVM Statline tabel.
Hier vindt u de regio-kaarten.

 

Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws