Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik dan hier voor de webversie.

22 jan 2019 Nieuwe bestuursleden ActiZ Jeugd
Jeugd voorlopig 640px
Nieuwe bestuursleden ActiZ Jeugd

ActiZ Jeugd start 2019 met 3 nieuwe, enthousiaste bestuurders die het bestuur ActiZ Jeugd gaan versterken. Wij stellen ze kort aan u voor.

Lees verder
Logo ActiZ Jeugd
Toolkit privacy beschikbaar

Iedere JGZ-professional werkt dagelijks met persoonsgegevens en heeft dus dagelijks te maken met privacy. In de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds mei 2018 van toepassing is, is de regelgeving rondom privacy aangescherpt. In de juridische toolkit is deze informatie vertaald naar de uitvoeringspraktijk van de JGZ.

Lees verder
Autoriteit Persoonsgegevens
Brochures vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

Het Consortium Vluchtelingenpeuters heeft een viertal brochures ontwikkeld voor iedereen die in de kinderopvang te maken heeft met vluchtelingenkinderen en hun ouders. De brochures bevatten achtergrondinformatie, praktische voorbeelden en tips. Ook andere professionals kunnen profijt hebben van deze uitgaven.

Lees verder
Vluchtelingenkinderen
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010