Terug

Disclaimer

Aan de inhoud van leden.actiz.nl, gerelateerde platformen waaronder sociale media, besloten netwerken, nieuwsbrieven en correspondentie is veel zorg besteed. Het is evenwel niet geheel uitgesloten dat onze informatie onjuistheden of onvolkomenheden bevat.
 
ActiZ kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect voortvloeiende uit het gebruik van onjuiste of onvolkomen informatie op genoemde kanalen. Aan de informatie op onze (online) kanalen, waaronder leden.actiz.nl, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.