nieuws

Jeugd beeldmerk
16 januari 2019Jeugd Nieuws, Leden

Nieuwe bestuurders ActiZ Jeugd

In het jaar 2019 beginnen bij ActiZ Jeugd drie nieuwe, enthousiaste, bestuurders. Ik stel ze kort aan u voor.

 

Wilma Heesen 250px

Wilma Heesen is manager bij Yunio, een JGZ-organisatie voor kinderen van 0-4 jaar in de Achterhoek. Het ontwikkelen van maatwerk voor kinderen die bedreigd worden in hun ontwikkeling staat hoog in het Yunio-vaandel. Voorbeelden van ontwikkelde programma’s zijn thuisbegeleiders jeugd, kindertaalcoaches, VoorZorg voor kwetsbare moeders en interne supervisoren voor kortdurende VideoHomeTraining. Ze heeft ook een politiek bestuurlijke achtergrond, mede daardoor heeft zij een goed inzicht in de relatie met gemeenten. In het bestuur van ActiZ Jeugd wil zij haar kennis en ervaring vanuit het Achterhoekse brengen en landelijke kennis halen. Voor haar motto voor 2019 is ze geïnspireerd door de inspecteur Gezondheidszorg en Jeugd “JGZ blijf actief en pak je rol binnen het sociaal domein”. 

Jan Herweijer is directeur bij JGZ Almere (coöperatie Zorggroep Almere en GGD Flevoland) en directeur verloskunde bij Zorggroep Almere ook directeur verloskunde. Speerpunten die hij uitzet in deze organisatie zijn modernisering van het basisaanbod met eHealth en het integrale aanbod van preventieve jeugdhulp. Van origine is hij huisarts. Vol enthousiasme zet hij zich in voor multidisciplinaire samenwerking en innovatie in Almere. En deze beweging wil hij ook op landelijk niveau verder brengen. Hij kijkt uit naar zijn bestuursschap en geeft aan dat hij veel mogelijkheden ziet voor vernieuwing in JGZ en het meenemen van de politiek hierbij. Zijn wens voor ActiZ Jeugd is: een sterke kernpartner neerzetten voor jeugdhulp en gezinnen.

 

Ruud Dijkers

Ruud Dijkers is lid raad van bestuur bij Thuiszorg West Brabant. Hij ziet er naar uit om zich in te zetten voor ActiZ Jeugd. Met name belangenbehartiging voor jeugd wil hij stevig op de kaart zetten Zijn interesse ligt in het bijzonder bij ontwikkelingen op het gebied van eHealth en digitalisering. Zijn bedrijfseconomische achtergrond en expertise op ICT, zijn van meerwaarde voor onderwerpen zoals contractering en aanbestedingen. In het nieuwe jaar mag het bestuur naar zijn idee ActiZ Jeugd meer op de kaart zetten en dicht bij de leden brengen. 

ActiZ Jeugd kijkt uit naar een goede samenwerking. Het gehele bestuur bestaat hiermee uit 9 bestuurders. Een overzicht van alle bestuurders staat genoemd op de website ActiZ Jeugd.

Voor contact met het ActiZ Jeugd bestuur: Email jeugd@actiz.nl of tel. 085-0772000

Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws