nieuws

17 mei 2019Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd, Zorg

Impressie Landelijke Netwerkbijeenkomst Thuisbegeleiding

Op 21 maart 2019 was er weer een Landelijke Netwerkbijeenkomst Thuisbegeleiding. Bij JOINN! in Houten kwamen meer dan 100 enthousiaste mensen bijeen om samen een middag vol uitwisseling en verbinding aan te gaan.

De bijeenkomst begon met een plenair deel waarin Angela Bransen, afdelingsdirecteur ActiZ Jeugd, iedereen van harte welkom heette namens ActiZ en vertelde waarom zij Thuisbegeleiding een warm hart toedraagt. Zij gaf daarna het stokje over aan Ilse de Vries, voorzitter van het Landelijk Netwerk Thuisbegeleiding, die de middag op vlotte wijze aan elkaar praatte.

Door middel van een prikkelende ‘mentimeter’ met de hele zaal werd snel duidelijk wie de aanwezigen waren, wat de stand van zaken is binnen de diverse organisaties en wat de laatste successen zijn ten aanzien van innovatie en vernieuwing.

Naar aanleiding van de vraag om Thuisbegeleiding in 1 woord te beschrijven, ontstond onderstaand plaatje.

thuisbegeleiding-cloud.jpg

De presentatie van Pank van Wisselingh met het thema “Professionalisering van de Thuisbegeleiding door de jaren heen” werd vergezeld door prachtige nostalgische foto’s en verwijzingen naar boeken die elders in de ruimte ten toon gesteld werden.

thuisbegeleiding-nostalgie.jpg

Presentatie nieuw handboek 

Zoals in de uitnodiging aangekondigd werd tijdens de bijeenkomst ook het nieuwe handboek ‘Een praktische aanpak van ingewikkelde problemen’ gepresenteerd en mocht Angela Bransen het eerste exemplaar in ontvangst nemen.  ’Thuisbegeleiders voorkomen problemen', stelde zij in haar reactie. 'Het nieuwe handboek laat goed zien dat thuisbegeleiders zorg in de buurt bieden en mensen helpen zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven te behouden. Met doelen als participatie en het voorkomen van zwaardere zorg sluit thuisbegeleiding naadloos aan op de doelstellingen die gemeenten vanuit de Wmo hebben.' 

In aanvulling hierop gaf Ilse aan: ’Het werk van thuisbegeleiders is prachtig: veelzijdig, uitdagend en je kunt echt, samen met je cliënt, het verschil maken. Ik hoop dat het handboek zorgt voor meer bekendheid over het vak en grotere deskundigheid.’

Tijdens de heerlijke lunch en de momenten tussendoor bleek eens te meer dat het ontmoeten van gelijkgestemden waardevol en inspirerend is.

Workshops

Aansluitend op het plenaire programma konden de deelnemers kiezen uit 5 workshops met uiteenlopende, actuele onderwerpen, verzorgd door de leden van het landelijk netwerk.

Zelfsturing, netwerksamenwerking, Thuisbegeleiding bij diverse doelgroepen, oplossingsgericht werken en wat te doen met het handboek, het werd allemaal uitvoerig besproken in de 2 workshoprondes.

Dat het al met al een geslaagde middag was bleek ook uit de feedback op de Mentimeter, maar zeker ook uit het aantal mensen dat nog even bleef hangen om een praatje te maken tijdens het afsluitende drankje.

thuisbegeleiding-feedback.jpg

Indien u naar aanleiding van de bijeenkomst of dit verslag vragen heeft, kunt u contact opnemen met idevries@amstelring.nl

Het handboek Thuisbegeleiding ‘Een praktische aanpak van ingewikkelde dingen’ is verkrijgbaar via thuisbegeleiding@amstelring.nl.

Er is tevens een videoverslag gemaakt door een Video Home Trainer van een van de deelnemende organisaties. 

Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws