nieuws

Jeugd laars en skateboard
15 maart 2018Jeugd Nieuws

Betrokken vaders aangesproken door professionals?

Sardes, onderzoeks- en adviesbureau in de educatieve sector, ontwikkelde een handreiking vaderbetrokkenheid. Het een praktisch en informatief document geworden. Sardes is er van overtuigd dat de handreiking organisaties kan helpen om vaders meer te betrekken bij de zorg en opvoeding van jonge kinderen. 

Mannen en opvoeding

Veel vaders zijn al betrokken bij de opvoeding en zorg voor hun kind. Echter vooral mannelijke opvoeders worden nogal eens vergeten in de communicatie over de opvoeding en het kind. Dat gaat meestal niet bewust. Ook in Nederland zijn het nog steeds vaak moeders die door instanties als eerstverantwoordelijke voor de verzorging en opvoeding van jonge kinderen worden gezien. Veel vaders voelen zich daardoor niet gelijkwaardig behandeld. Daarom heeft Sardes aan een grootschalig project gewerkt ten behoeve van het versterken van de rol van álle opvoeders. Hierbij ligt de nadruk op alle betrokkenen die voor een kind van belang kunnen zijn: moeders, vaders, oma’s, opa’s, vrienden, enzovoort. Het project werd gesubsidieerd door de directie Emancipatie van het Ministerie van OCW. 

Handreiking

Om organisaties en professionals bewust te maken van de rol van de vader en de vader als gelijkwaardige gesprekspartner te vetrekken bij de communicatie over kinderen is de Handreiking Vaderbetrokkenheid ontwikkeld. 

Reactie ActiZ Jeugd

De handreiking is een mooi en aantrekkelijk vormgegeven document geworden. ActiZ Jeugd hoopt van harte dat veel professionals het document zullen lezen en de aanbevelingen gaan toepassen. 

Bron: Sardes

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd

Laatste nieuws