23 juni 2020Jeugd Nieuws

Evaluatie PrivacyApp Jeugd: gebruiksvriendelijk en veel gebruikt

De gebruikers van de PrivacyApp Jeugd zijn positief in hun evaluatie. Ze vinden bruikbare antwoorden op hun privacy-vragen of de app helpt hen goed op weg. Professionals zetten de app in bij gesprekken met jeugdigen en hun ouders over privacy en gegevensuitwisseling. Als verbetering geven gebruikers aan dat ze graag zouden zien dat de PrivacyApp, een echte app wordt die ook beschikbaar komt in de appstores. De PrivacyApp Jeugd trekt maandelijks ruim 1000 gebruikers. De PrivacyApp Jeugd is te vinden op Jeugdconnect.nl.

Antwoord op privacy-vragen voor jongeren, ouders en professionals

In de app vinden jongeren, ouders en professionals antwoorden op vragen als ‘Mogen mijn ouders mijn gegevens inzien?’, ‘Welke gegevens mag de gemeente over mij als ouder delen met anderen?’ en ‘Welke gegevens mag ik als hulpverlener delen met anderen?’ De oudermodule bevat een onderdeel aan de hand waarvan een ouder kan bepalen welke juridische status hij heeft met betrekking tot het gezag over kinderen.

De PrivacyApp Jeugd is een initiatief van ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’ – een coalitie van ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming en cliëntenorganisatie MIND. Meer informatie staat op www.privacyborgingjeugd.nl.

Direct naar de evaluatie van de PrivacyApp Jeugd

Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws