16 december 2019Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

ActiZ versterkt aandacht voor Thuisbegeleiding

‘Thuisbegeleiders voorkomen problemen’

ActiZ wil meer aandacht voor de positie en de mogelijkheden van thuisbegeleiding. Ilse de Vries is hiervoor aangetrokken als projectleider Thuisbegeleiding. Thuisbegeleiding is praktische en psychosociale hulp aan huis om zelfredzaamheid te vergroten. Naast haar werk voor ActiZ blijft Ilse de Vries voorzitter van het Landelijk Netwerk Thuisbegeleiding en manager Thuisbegeleiding bij zorgorganisatie Amstelring.

Ilse 4k.jpg‘ActiZ wil haar leden meer ondersteuning bieden rond thuisbegeleiding, dat was ook een nadrukkelijke wens van leden. We zijn heel blij dat Ilse haar kennis en kunde hiervoor wil inzetten, stelt Angela Bransen, directeur van ActiZ Jeugd. ‘Ilse is een geweldige ambassadeur van thuisbegeleiding als zorgvorm en we zijn blij dat ze zich aan ActiZ wil verbinden als projectleider.’

 

 

 

 

llse de Vries zal als projectleider werken aan de positionering, profilering en professionalisering van thuisbegeleiding. ’Het werk van thuisbegeleiders is prachtig: veelzijdig, uitdagend en je kunt echt het verschil maken. Ik wil leden van ActiZ helpen om gezamenlijk de kracht van thuisbegeleiding verder te brengen. Het handboek ‘Een praktische aanpak van ingewikkelde problemen’ dat het Landelijk Netwerk Thuisbegeleiding ontwikkelde, helpt hierbij. Het is mooi wanneer we dit komend jaar kunnen laten erkennen als goed beschreven interventie in de databank van Movisie. Als projectleider is verbinden, delen en daarmee vermenigvuldigen van de kennis en toepassingen van thuisbegeleiding mijn doel’. 

Over thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding is intensieve hulp aan huis en biedt structuur in het dagelijks leven van mensen door te ondersteunen en te activeren. Deze vorm van zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg, Wmo of Jeugdwet. Thuisbegeleiders zijn professionele begeleiders met een mbo- of hbo-opleiding. Een thuisbegeleider is getraind om in complexe situaties te werken, problemen te signaleren en deze samen met de cliënt op te lossen. Daarbij kunnen ook andere hulpverleners worden ingeschakeld. Ze werken aanvullend op jeugdgezondheidszorg en het maatschappelijk werk.  Door oog te hebben voor de samenhang van problemen van mensen op verschillende levensgebieden, draagt hulp via thuisbegeleiding bij aan het voorkomen van zwaardere, ingrijpender en duurdere vormen van hulpverlening.

Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws