nieuws

foto geinterviewde jeugdverpleegkundigen.JPG
05 november 2019Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vers van de pers, boek ‘Gezond Groot Groeien’

Bevlogen verhalen van jeugdverpleegkundigen; toen, nu, straks

Het boek dat er moest komen, vinden Jacqueline de Vries, Margot Kobussen en Willy Brink. Zij verzamelden bevlogen verhalen van 27 jeugdverpleegkundigen en maakten met storytelling veel verschillende facetten van het beroep van jeugdverpleegkundige zichtbaar. De geïnterviewde jeugdverpleegkundigen laten elk op hun eigen manier hun verpleegkundig leiderschap zien. Ze zijn toegankelijk, laagdrempelig, voelen goed aan wat mensen bezighoudt en kunnen makkelijk vertrouwen opbouwen. De rode draad van de verhalen is bij gezinnen thuis komen, de focus op gezond en veilig, het normale opgroeien, stimulerend opvoeden en langdurig collectief en individueel volgen van de ontwikkeling van alle kinderen.

Voor alle jeugdverpleegkundigen

Het boek is een ode aan het jeugdverpleegkundige werk. Jeugdverpleegkundigen krijgen het boek dan ook gratis en voor niets. De jeugdverpleegkundige ambassadeurs gaan het uitdelen aan hun collega’s.

Tijdens de feestelijke presentatie op 29 oktober 2019 kregen de geïnterviewde jeugdverpleegkundigen het boek en ook de vertegenwoordigers van de landelijke JGZ-organisaties ontvingen een exemplaar.

Het boek is te koop voor €18,95. Bestellen kan door overmaken van €18,95 op NL03 TRIO 0379543621 ten name van J. de Vries, onder vermelding van het adres waar het boek naar toegestuurd kan worden. Met de inkomsten proberen we een deel van de gemaakte kosten te dekken.

foto boek
Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws