nieuws

Jeugd beeldmerk
25 april 2019Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Ouders en de jeugdgezondheidszorg hebben een gezamenlijk belang: het beste voor het kind!

Het is European Immunization Week. Elke dag spreken we een professional die in zijn of haar werk te maken heeft met het thema vaccineren. Vandaag spreken we Dorothy Lie, jeugdarts bij GGD regio Utrecht, over haar rol en wat haar opvalt.

foto-Dorothy-Lie.jpg“De meeste ouders laten hun kinderen wel vaccineren, maar er zijn ook ouders die veel vragen hebben, soms twijfelen, en af en toe is er een anti-vaxxer. Je moet nooit proberen ouders te overtuigen, maar eerst zien te achterhalen waarom ouders twijfels hebben. Zij willen het beste voor hun kind, net als wij. We hebben dus een gezamenlijk belang. We merken dat het helpt om met ouders in gesprek te gaan. Je merkt dat zij vaak zelf op internet en social media op zoek gaan naar informatie. In zo’n open gesprek kunnen we misinformatie vaak ontkrachten.”

Vaccinatiekoffertje

Omdat Lie en haar collega’s inmiddels veel ervaring hebben opgedaan, hebben zij dit gebundeld in een zogenaamd vaccinatiekoffertje. Dit ondersteunt gemeenten om de dialoog over vaccineren aan te gaan met burgers. In het koffertje zit informatie over bijvoorbeeld de vaccinatiegraad in hun gemeente en een Q&A. “Dit biedt handvatten. Het thema is volop in de aandacht van de media, de overheid en JGZ organisaties. Voorheen ging het vooral over de mensen die er voor kiezen om hun kind niet te vaccineren, terwijl er nu gelukkig steeds meer aandacht is voor de positieve zaken van vaccineren, zoals het verlagen van het infectierisico. We merken dat hier veel steun voor is. De Vaccinatiealliantie die door staatssecretaris Blokhuis is opgericht is hier een voorbeeld van. Ook ik neem daar aan deel. Vanuit onze rol bij de GGD proberen we de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te houden en liefst zelfs te verhogen. Om dat te bereiken hebben we onze jeugdgezondheidszorg professionals extra geschoold met een training gespreksvaardigheid shared decision making. En we bieden speciale vaccinatieconsulten voor ouders die twijfelen. Tijdens de European Immunization Week houden we een open middag in Veenendaal. Ouders en jongeren kunnen zonder afspraak binnenlopen voor een gesprek en/of vaccinaties.”

Lie besluit: “Goed dat de overheid de dalende vaccinatiegraad ook zag als een groot risico voor de volksgezondheid, en hierop actie heeft ondernomen. Mooi dat staatssecretaris Blokhuis zich goed laat informeren door deskundigen in het hele land en de Vaccinatiealliantie heeft opgericht.”

Lees meer interviews over vaccineren

Meer informatie over het Rijksvaccinatieprogramma

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd

Laatste nieuws