nieuws

Jeugd beeldmerk
16 mei 2019Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuw themadossier NJC: Kansrijke Start

Eind 2018 lanceerde minister de Jonge (VWS) het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Een actieplan om kwetsbare ouders en kinderen de hulp te bieden die ze nodig hebben om hun kind een gezonde, veilige en kansrijke start te geven. In Nederland heeft 14% van de kinderen een valse start bij de geboorte. Door deze valse start krijgen kinderen later vaker problemen en ziektes en komen ze vaker in aanraking met jeugdhulp. De geboorte- en jeugdgezondheidszorg spelen een belangrijke rol bij de preventie hiervan. In het nieuwe themadossier Kansrijke Start van het NJC wordt kennis en inspiratie uit het veld gedeeld en samenwerking gestimuleerd.

Preventie begint zo vroeg mogelijk, zelfs al voor de zwangerschap. Met tijdige ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare ouders kan worden voorkomen dat kinderen op latere leeftijd problemen krijgen. Deze extra aandacht biedt kansen voor de JGZ om nog steviger in te zetten op preventie en daarnaast wellicht ook ruimte om bewezen effectieve interventies verder te implementeren.

Ga naar het themadossier Kansrijke start

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd

Laatste nieuws