nieuws

Jeugd laars en skateboard
25 april 2019Jeugd Nieuws

Health Deal I-JGZ: innovaties voor een nog gezondere jeugd

Het gezin centraal stellen. Dat is de sleutel tot een nog gezondere jeugd. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet kinderen in hun kracht, versterkt het probleemoplossend vermogen van het gezin en is als adviseur altijd dichtbij. Dat kan alleen met de juiste ondersteuning van ouder, kind en professional. Om dat mogelijk te maken, sloten op 24 april 2019 24 partijen afkomstig van overheid, kennisinstellingen, jeugdgezondheidszorg, belangenorganisaties en bedrijfsleven, de Health Deal I-JGZ.

Ondersteuning op maat; online en offline

De jeugdgezondheidszorg biedt ondersteuning op maat. Want naast de vaste, fysieke contactmomenten, kunnen ouders op verschillende momenten en manieren hulp krijgen, bijvoorbeeld online. Ouders moeten ook kunnen beschikken over betrouwbare, gepersonaliseerde informatie over de groei en gezondheid van hun kind. Technologie speelt daarin een belangrijke rol. Met apps voor zelfmonitoring, innovaties die inpasbaar zijn in alle digitale dossiers of online oudercoaching om de regie van ouders en jongeren te vergroten. Daarover gaat deze Health Deal.

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Een belangrijke vraag waar we in de jeugdgezondheidszorg voortdurend voor staan is: Lukt het ons om ouders vroeg genoeg en goed genoeg bij te staan bij de opvoeding? Technologie kan daar in helpen, bijvoorbeeld door apps of online coaching. Daarom is het goed dat 24 partijen in de jeugdgezondheidszorg een health deal hebben gesloten om kennis en gegevens van verschillende organisaties samen te brengen en zo innovatie in de jeugdgezondheidszorg verder op weg te helpen.”

Delen van digitale innovaties

Overal in het land ontwikkelen JGZ-organisaties digitale innovaties. De Health Deal heeft als doel om de goede innovaties op verschillende plekken in het land terecht te laten komen, data uitwisselbaar te maken en tegelijkertijd versnippering tegen te gaan. Daarvoor maken we afspraken in de actielijnen van de Health Deal, op het gebied van samenwerking, financiering, ICT en professionals. Zo streven we bijvoorbeeld naar één standaard waar ICT-leveranciers op aan kunnen sluiten. Zodat initiatieven te koppelen zijn en gemakkelijker regionaal of landelijk kunnen worden ingezet en ondersteund.

Angela Bransen, directeur van ActiZ Jeugd: “De jeugdgezondheidszorg bouwt aan huidige en toekomstige generaties vanuit het perspectief en behoeften van de ouder en het kind. Onze leden zien cliënten die steeds meer online zijn en steeds meer online kunnen en willen doen. Mooi dat deze Health deal aansluit bij een sector die preventie ademt, het is nodig om hier de komende jaren volop in te investeren.”

Overheid stimuleert effectieve zorginnovaties

Bijzonder aan deze Health Deal is de samenwerking tussen landelijke overheid, zorgorganisaties en bedrijfsleven. De overheid maakt het mogelijk om zorginnovaties verder op weg te helpen. Dat kan bijvoorbeeld in wet- en regelgeving. Bovendien ontstaat via de betrokkenheid van het ministerie van Economische Zaken toegang tot alternatieve financiering, onder meer via de Topsector Life Sciences & Health.

De 24 ondertekenaars van de Health Deal zijn: De (semi) Rijksoverheid (Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en de VNG, zeven Kennis- en Netwerkinstellingen, zeven JGZ-instellingen en zeven Softwareontwikkelaars. De Health Deal I-JGZ is de zesde Health Deal die in Nederland wordt gesloten, meer informatie over deze Health Deals vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Health Deal Jeugd.JPG
Olfert Koning - vierkant200

Laatste nieuws