nieuws

Jeugd laars en skateboard
26 augustus 2019Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

De Jeugdgezondheidszorg gaat door met ‘duizend digitale dagen’

De juiste informatie, op het juiste moment, op de juiste plek is cruciaal voor het bieden van optimale zorg aan (aankomende) ouders en kinderen. Om goede en veilige zorg te kunnen bieden is het van belang dat de juiste gegevens vanuit de geboortezorg digitaal landen in het dossier van de JGZ. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd willen samen met betrokken netwerkpartners de digitale gegevensuitwisseling rond geboorte- en jeugdgezondheidszorg (JGZ) verbeteren. Het NCJ, GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd gaan op korte termijn hier graag met de betrokken partijen over in gesprek.

Elektronische gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en JGZ

Het NCJ, GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd hebben een pitch ‘duizend digitale dagen’ (pdf) gehouden over de elektronische gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg. Aanleiding was de brief die Minister Bruno Bruins heeft geschreven op 18 december 2018 over transmurale digitale gegevensuitwisseling. VWS heeft hierna zorgprofessionals opgeroepen een pitch te houden over problemen die spelen bij de huidige, niet-elektronische, gegevensuitwisseling. Een aantal van deze pitches zou uiteindelijk landen op een roadmap, en zo in aanmerking komen om als eerste opgepakt te worden om te digitaliseren. Inmiddels is er voor een ander proces gekozen. De JGZ heeft begrip voor deze wijziging, maar wil de energie die is ontstaan - juist vanwege het grote belang voor de (aankomende) ouders en het kind - niet verloren laten gaan. Daarom gaat de JGZ-sector met alle betrokken netwerkpartners in gesprek over welke stappen er mogelijk en nodig zijn om toch op korte termijn digitaal gegevens uit te wisselen.

Duizend digitale dagen

De titel van de pitch ‘Duizend digitale dagen’ verwijst naar het actieprogramma Kansrijke start waarbij de eerste 1000 dagen cruciaal zijn voor de ontwikkeling van kinderen en die al voor de conceptie begint. Door ouders zo vroeg mogelijk van juiste adviezen te voorzien en door snel in te grijpen bij beginnende problematiek, kan voorkomen worden dat er later zwaardere zorg nodig is. De eerste twee jaar van de kindertijd zijn van grote invloed op het gedrag, het leervermogen, de gezondheid en het welzijn van mensen op latere leeftijd. De verbinding en samenwerking tussen geboortezorg en JGZ vormt een belangrijk onderdeel hiervan.

Meer informatie

 

 

Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws