nieuws

Jeugd beeldmerk
27 maart 2019Jeugd Nieuws

ActiZ Jeugd steunt Alliantie Kinderarmoede

Eén op de negen kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Kinderen die opgroeien in armoede lopen hogere gezondheidsrisico’s en worden belemmerd in hun (talent)ontwikkeling. Op dinsdag 26 maart 2019 is daarom door Alles is Gezondheid, Missing Chapter Foundation en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid de landelijke Alliantie Kinderarmoede opgericht. Samen met verschillende (publieke en private) partners willen zij armoede onder kinderen uitbannen. ActiZ Jeugd is één van de partners.

In Nederland groeien 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Dat betekent dat 1 op de 9 kinderen en jongeren zich zorgen maken of er wel geld is voor eten of schoolspullen. Ze voelen de stress bij hun ouders, zijn zelf gespannen en kunnen zich moeilijker concentreren op school. Er is daarnaast en reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten binnen en buiten school. Leden van ActiZ Jeugd zijn actief in de jeugdgezondheidszorg en willen bijdragen aan de activiteiten van de Alliantie Kinderarmoede om kinderarmoede tegen te gaan.

Het doel van de Alliantie Kinderarmoede is dat in 2030 kinderen niet meer de dupe zijn van armoede en er geen nieuwe gezinnen in armoede vervallen. Naast ActiZ Jeugd ondertekenden meer dan 100 partners het convenant. Meer informatie over de Alliantie Kinderarmoede vindt u op www.alliantiekinderarmoede.nl.  

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd

Laatste nieuws