nieuws

Jeugd laarzen en schoenen
13 november 2018Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

NCJ lanceert JGZ Vakmanschapsagenda

De beste jeugdgezondheidszorg voor elke jeugdige! Dat vraagt om vakmensen. Het NCJ gaat het vakmanschap de komende jaren agenderen en wil samen met de JGZ, de beroepsgroepen en opleidingsinstituten de discussie aanwakkeren en een visie op vakmanschap opstellen en uitdragen. Dit doen ze met de JGZ Vakmanschapsagenda. Het NCJ gaat graag de dialoog aan met de JGZ om gezamenlijk verder invulling aan het begrip vakmanschap te geven.  

Waardevol vakmanschap is meer dan professionaliteit. Professionaliteit gaat over kennis en vaardigheden. Vakmanschap gaat over ervaring opdoen, blijven leren en werken vanuit gemeenschappelijke waarden. Werken vanuit gemeenschappelijke waarden zorgt voor een verbonden, sterke, uitgedaagde en meer gemotiveerde JGZ-professional. Maar wat zijn deze gemeenschappelijke, unieke en dieperliggende waarden? Waar zijn we als JGZ trots op? En wat betekenen deze waarden voor het werk van de JGZ-professionals? Hoe denken we ons doel - elke jeugdige kan zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien - te bereiken? 

Gedreven door waarden

Het NCJ streeft naar waardegedreven vakmanschap in de JGZ, waarbij het verhaal van de jeugdige en ouders altijd centraal staat en samen met hen de beste zorg op maat wordt geregeld. Hierbij zijn richtlijnen en procedures ondersteunend en blijft kwaliteit het uitgangspunt. Het NCJ roept de JGZ-sector op om samen met hen in beweging te komen en hier verder invulling aan te geven. 

Strategisch meerjarenbeleidsplan

Waardevol vakmanschap is een van de drie strategische thema’s in het meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van het NCJ. Naast Waardevol vakmanschap zetten het NCJ de komende vier jaar in op een Impactvolle praktijk en Slimme samenwerking. 

Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je ideeën over vakmanschap? Wil je samen met het NCJ de JGZ Vakmanschapsagenda verder vormgeven? Neem contact op met Yvonne Vanneste via yvanneste@ncj.nl of 06-83778391.

Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws