nieuws

Jeugd laarzen en schoenen
17 mei 2018Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade gepresenteerd

Zo min mogelijk kinderen zijn de dupe van de scheiding van hun ouders. Dat is de ambitie van het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade van minister Dekker (Rechtsbescherming) en minister De Jonge (VWS) en de VNG. 

Het programma bestaat uit acties die 'scheiden zonder schade' dichterbij moeten brengen en is het vervolg op het verslag 'Scheiden… en de kinderen dan?' van André Rouvoet. Dit verslag bestaat uit 45 concrete acties waaronder het ontwikkelen van een scheidingsloket en een nieuwe scheidingsprocedure. Het Platform onder voorzitterschap van André Rouvoet krijgt een belangrijke rol in het vervolg. 

Kinderen die lijden onder de scheiding van hun ouders - het probleem is omvangrijk en urgent. Kern van het probleem is dat ouders in hun boosheid of teleurstelling niet altijd meer in staat zijn tot redelijk overleg. Zij raken in conflict met de ex-partner en betrekken de kinderen daarbij, die hiervan schade ondervinden. 

In de Kamerbrief van de ministers Dekker en De Jonge staat met welke actielijnen als eerste wordt gestart binnen het programma. Dit zijn onder andere 'hulp bij ouderschap', 'hulp bij scheiding' en 'vernieuwing rechtspraak'. 

Bron: Rijksoverheid, mei 2018

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd

Laatste nieuws