nieuws

Jeugd beeldmerk
22 februari 2018Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Publicatie Wijkteams en Diversiteit

Uit onderzoek blijkt dat zestig procent van de wijkteams behoefte heeft aan ondersteuning bij diversiteitsproof werken. Ook gemeenten kunnen hierbij hulp gebruiken. In de nieuwe publicatie van Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) is alle kennis gebundeld, die het Verweij Jonker instituut de afgelopen twee jaar over wijkteams en diversiteit heeft verzameld. 

Interactieve PDF

Het document Wijkteams voor alle doelgroepen effectief, is samengesteld door het Verweij/Jonker instituut met subsidie van ZonMw. De publicatie is een interactief makkelijk leesbaar product. 

Vijf bouwstenen

Aan de hand van vijf bouwstenen worden voorbeelden en praktische tips gegeven. Gehoopt wordt dat inwoners met een migratieachtergrond hiermee de weg naar wijkteams beter kunnen vinden en andersom, dat wijkteams beter kunnen aansluiten bij deze inwoners. Wijkteams en gemeenten kunnen met het diversiteitskader een eigen groeimodel opstellen, passend bij de lokale situatie en ambities. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de projectleider Hans Bellaart: hbellaart@verwey-jonker.nl  

Bron: Kennisplatform Integratie en Samenleving

Laatste nieuws