nieuws

Jeugd laars en skateboard
28 november 2017Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Inspiratiemagazine Gezondheid Statushouders

Het Inspiratiemagazine Gezondheid Statushouders is voortgekomen uit het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders van VNG OTAV, Pharos en GGD GHOR Nederland. Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere: bevorderen gezondheid en welzijn van kinderen van statushouders en Veerkracht en gezondheid jeugd. 

Het magazine Inspiratiemagazine Gezondheid Statushouders wil u inspireren en handvatten geven om de gezondheid van vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in een gemeente wonen (statushouders) te verbeteren. Een goede gezondheid is namelijk cruciaal voor de participatie van statushouders. In het e-magazine vindt u goede voorbeelden en mooie initiatieven uit het land, maar ook handreikingen en deskundigheidsbevordering.   

Met vragen over het programma of over het magazine, kunt u terecht bij statushouders@ggdghor.nl.  

Meer informatie: Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders 
 
Bron: Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders, november 2017

Laatste nieuws