nieuws

Jeugd beeldmerk
08 mei 2017Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Suiker draagt nauwelijks bij aan voedselafhankelijkheid

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben in een wetenschappelijke studie bij mensen geen ondersteuning gevonden voor de publieke opinie dat vooral suiker verslavend is en ons dik maakt. De onderzoekers toonden aan dat voedselafhankelijkheid bij gecombineerde hoogcalorische voeding het sterkst bijdraagt aan overgewicht, en niet zozeer het product suiker. 

Voedselafhankelijkheid

In de samenleving lijkt er bij sommigen een vaste overtuiging te bestaan dat voeding verslavend is, met een bijzondere positie voor het product suiker. Hoewel er zeker een relatie bestaat tussen de inname van lekkere voeding zoals suiker en de aanmaak van dopamine in de hersenen, zegt dat gegeven niets over een kennelijke verslaving. Veel wetenschappelijke studies die zich buigen over het maatschappelijke probleem van overgewicht richtten zich tot nu toe op voedingspatronen. Gezien de veelgehoorde opvatting dat voedsel, en in het bijzonder suiker, verslavend zou zijn, wilde neuropsycholoog prof. dr. Rob Markus nu wel eens weten hoe het eigenlijk zit met die voedselafhankelijkheid. Daartoe breidde hij het internationale standaard meetinstrument voor voedselverslaving, de Yale Food Addiction Scale (YFAS), uit met vier productcategorieën. Vervolgens legde hij zijn aangepaste survey voor aan 1500 gezonde jonge mensen, die ook in zijn laboratorium werden uitgenodigd voor gewichtsmetingen. Twee vragen in het bijzonder interesseerden professor Markus: ‘Bij welke productcategorie treedt voedselafhankelijkheid het vaakst op?’ en ‘Welke productafhankelijkheid is het sterkst gerelateerd aan gewichtstoename?’ 

Suikerverslaving

Het vermeende verslavende karakter van voedsel, meer in het bijzonder van suiker, wordt in de wetenschappelijke wereld al langer met een korreltje zout genomen. Verslaving, zoals bij drugs en alcohol, roept een heel andere reactie van het brein op dan bijvoorbeeld suiker. Het product suiker blijkt bovendien niet meer bij te dragen aan gewichtstoename dan andere energiebronnen uit voedsel. “Het probleem met overgewicht is eerder dat we in algemene zin te veel eten in vergelijking met wat we verbruiken. Het maakt daarbij niet uit wat we precies eten”, aldus professor Markus. “Misschien moeten we de term ‘voedselverslaving’ maar gauw veranderen in ‘eet-afhankelijkheid’. Die term doet ook meer recht aan de unieke, individuele ervaring met het eten van voedsel dan het toekennen van verslavende aspecten aan bepaalde voedingsmiddelen zoals suiker.” 

Meer lezen over het onderzoek

De Maastrichtse onderzoekers presenteerden hun bevindingen eind maart in het wetenschappelijk tijdschrift Appetite.  

Bron: Universiteit Maastricht 

Reactie Actiz Jeugd

Wetenswaardige studie en goed bruikbaar in de advisering door de JGZ naar ouders. Vooral gezond en gevarieerd eten en vooral niet te veel eten is belangrijker, dan specifieke producten volledig vermijden.

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd

Laatste nieuws