nieuws

Jeugd laarzen en schoenen
16 mei 2017Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Kinderen willen niet dat er gerookt wordt op hun sportclub

De Hartstichting heeft onderzoek gedaan naar hoe kinderen roken op de sportclub ervaren. Een overgrote meerderheid van de kinderen (90%) vindt dat hun sportvereniging rookvrij moet worden. 

Onderzoeksresultaten

De Hartstichting deed onderzoek onder kinderen van 8-12 jaar over roken langs de lijn. 1.045 kinderen deden mee aan dit onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Qrius.

Enkele feiten uit het onderzoek:

  • 71% ziet mensen roken op de sportclub
  • 17% ziet ook trainers roken
  • 86% stoort zich aan roken op de club
  • kinderen van rokende ouders zijn veel milder over roken langs de lijn 

Kopieergedrag

Uit meerdere onderzoeken onder andere van het Trimbos Instituut blijkt dat Zien roken, doet roken.
Bron: Nederlandse Hartstichting 

Reactie ActiZ Jeugd

Het onderzoek levert interessant resultaten op. Hopelijk leidt dit er toe dat door sportclubs actie wordt ondernomen. De resultaten sluiten ook aan bij de aanbevelingen van de inspectie over roken en het initiatief van de rookvrije generatie.

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd

Laatste nieuws