nieuws

Jeugd kinderschoenen en rode stoel Jeugd
24 augustus 2016Wet en regelgeving

Factsheets voor gemeenten

Regelmatig laat de Vereniging voor Gemeenten (VNG) factsheets maken voor haar leden over onderwerpen die ook voor ActiZ-leden van belang kunnen zijn.

Factsheets voor gemeenten

Deze zomer zijn de onderstaande factsheets verschenen:

Factsheet GGZ voor blinde en (ernstig) slechtziende kinderen
Blinde en (ernstig) slechtziende kinderen hebben meer kans op psychische problemen dan ziende kinderen. De VNG heeft namens alle gemeenten een landelijke raamovereenkomst afgesloten voor gespecialiseerde GGZ voor deze groep kinderen. Hierover is nu een factsheet verschenen.
Het gaat om jeugdigen met een (ernstig) visuele of meervoudige (visueel-en-verstandelijke) beperking. Bartiméus is een instelling die zorg, ondersteuning en onderwijs biedt voor deze groep. Deze zorg valt onder de Gehandicaptenzorg. Daarnaast heeft Bartiméus een speciale afdeling (psychotherapie), die ambulante GGZ biedt aan deze doelgroep. 

Uitgebreide factsheet Woonplaatsbeginsel 2016, inclusief een stappenplan 
Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Dit blijkt in de praktijk vaak ingewikkeld om te bepalen. Om gemeenten hierbij te helpen is er nu de uitgebreide factsheet Woonplaatsbeginsel 2016, inclusief een stappenplan verschenen.
Een werkgroep van VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland en de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) heeft bekeken hoe de toepassing van het woonplaatsbeginsel verduidelijkt kan worden. 
De vernieuwde factsheet geeft helderheid over de toepassing van het woonplaatsbeginsel. Zowel aan de hand van de theorie als door middel van een aantal voorbeeldcasussen.

Laatste nieuws

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd