04 mei 2020Jeugd Nieuws

Uitstel implementatie rotavirus-vaccinatie

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Blokhuis onder andere bekend gemaakt dat de implementatie van de rotavirusvaccinatie moet worden uitgesteld. De start stond gepland op 1 juni 2020. Er zijn nieuwe studieresultaten op basis waarvan het RIVM adviseert om de invoering van de vaccinatie tegen rotavirus voor risicogroepen in het Rijksvaccinatieprogramma stop te zetten.
Het gaat om de RIVAR-studie, een wetenschappelijke studie in 13 ziekenhuizen naar het effect van rotavirusvaccinatie in risicogroepen. Het vaccin is bij het CBG geregistreerd voor gebruik vanaf 6 weken. In deze studie is geconstateerd dat de vaccin effectiviteit in de risicogroepen veel lager is dan verwacht, slechts 9% in plaats van >80% zoals gevonden wordt bij gezonde kinderen. Het vaccin beschermde deze kinderen tijdens hun eerste levensjaren niet­­­­ tegen (ernstige) rotavirus-infecties.

Adviesaanvraag

Gegeven bovenstaande zal de staatsecretaris opnieuw een adviesaanvraag over rotavirus vaccinatie indienen bij de Gezondheidsraad. Op basis van de uitkomsten daarvan wordt een nieuw besluit genomen over het aanbieden van rotavirusvaccinatie. Ook zal de kosteneffectiviteit van universele vaccinatie opnieuw beoordeeld worden. De staatssecretaris verwacht dit najaar de Kamer te informeren over het vervolg.

Niet haalbaar

Met de situatie rondom de COVID-19 pandemie is ook gebleken dat invoering van rotavirusvaccinatie per 1 juni niet haalbaar zou zijn. Bij de JGZ ligt de prioriteit nu bij continuering van het bestaande RVP. Dit vergt al veel aanpassingen (zoals omzetten van groeps- naar individuele vaccinaties), er is een toename van binnenkomende vragen, een grotere behoefte aan extra uitleg bij ouders en een deel van het personeel wordt ingezet op coronabestrijding. In de ziekenhuizen wordt momenteel hard gewerkt aan het verlenen van zowel COVID- als reguliere zorg, waarbij een balans tussen beide belangrijk is. Een uitstel van de implementatie van deze vaccinatie geeft kinderartsen de ruimte voor deze balans.

Dit is de link naar de kamerbrief van 30 april 2020.

Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws