04 oktober 2022Jeugd Nieuws

Versterken van sociale basis

Kenniscentrum Movisie organiseerde samen met onder andere Sociaal Werk Nederland en Wijkwijzer op 23 september Congrestival Back to basics, omzien naar elkaar. Een inspirerende en leerzame dag voor professionals in het sociaal domein. Een van de sprekers was staatssecretaris Maarten van Ooijen (ministerie VWS).

In aanloop naar Congrestival interviewt Movisie de staatssecretaris. Van Ooijen schreef dit voorjaar namelijk een brief aan de Kamer. In de brief benadrukt hij het belang van het versterken van de sociale basis. Dat betekent aandacht besteden aan het formele én het informele netwerk van mensen. In het interview met Movisie zegt Van Ooijen: ‘Alle informele netwerken om mensen heen - de buren, familie, de school, werk, vrijwilligerswerk, sportvereniging, online netwerken et cetera - dragen bij aan het welzijn van mensen. Het is in deze kring, waar ongedwongen en aansluitend bij iemands belevingswereld, veel steun wordt geleverd.’  

Je leest het complete interview van Movisie met staatssecretaris Maarten van Ooijen hier 

 

Laatste nieuws