Jeugd beeldmerk
29 juni 2023Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vaccinatiegraad rijksvaccinatieprogramma opnieuw gedaald: investeren blijft nodig

Op 29 juni 2023 verscheen het rapport ‘Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2022’. Dit jaarlijkse rapport gaat over het percentage kinderen dat de verschillende inentingen uit het rijksvaccinatieprogramma (RVP) heeft gekregen. In Nederland krijgen kinderen vaccinaties tegen twaalf besmettelijke ziekten die ernstig kunnen verlopen. Het RIVM beschrijft elk jaar het percentage kinderen dat is gevaccineerd (vaccinatiegraad). Ook beschrijft het RIVM de ontwikkelingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Open het Vaccinatiegraadrapport (pdf) of lees het RIVM-nieuwsbericht.

Reactie ActiZ Jeugd

De jeugdgezondheidszorg is de partner van jeugdige(n) en gezinnen en werkt vanuit hun wensen en behoeften. Iedere dag dragen onze professionals bij aan het gezond en veilig opgroeien van onze kinderen, van de samenleving en van (toekomstige) generaties. Ook ActiZ Jeugd maakt zich zorgen over de dalende vaccinatiegraad, echter vaccineren is meer dan alleen het zetten van een prik. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Voor het effectief en goed kunnen uitvoeren van alle taken van de jeugdgezondheidszorg, zeker om het vertrouwen van de meest kwetsbaren vast te houden, willen wij graag het gesprek aangaan over hoe de JGZ de jeugdige(n) en gezinnen nog beter kan bereiken en wat hiervoor nodig is. Voor ons zit de basis voor het effectief kunnen bereiken van onze jeugdige(n) en gezinnen in de vertrouwensrelatie die bestaat tussen hen en onze professionals, ook bij het vaccineren. Deze vertrouwensrelatie met onze jeugdige(n) en gezinnen is essentieel en voor ons het startpunt om de bereikbaarheid te vergroten. Wat hebben zij nodig en hoe kunnen wij daar op een laagdrempelige, moderne en innovatieve wijze bij aansluiten. Kansrijk opgroeien doe je immers samen!

Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws