Jeugd beeldmerk
06 juli 2021Jeugd Nieuws

Vaccinatiegraad rijksvaccinatieprogramma licht gestegen: investeren blijft wel nodig

Op 1 juli 2021 verscheen het Vaccinatiegraadrapport 2020 van het RIVM. Dit jaarlijkse rapport gaat over het percentage kinderen dat inentingen uit het rijksvaccinatieprogramma (RVP) heeft gekregen. Dit jaar laat de landelijke vaccinatiegraad een lichte stijging zien ten opzichte van het jaar daarvoor. Opvallend is de vaccinatiegraad van HPV. Deze is behoorlijk gestegen: van 53% naar 63%. Deze vaccinatiegraad betreft kinderen die hun vaccinatie(s) nog bijna allemaal vóór de COVID-19-pandemie kregen. De vaccinatiegraad van de maternale kinkhoestvaccinatie (geïmplementeerd eind 2019) komt uit op een eerste schatting van 70%. Dat is goed nieuws!  

RVP en Corona in 2020

GGD GHOR Nederland, ActiZ en AJN Jeugdartsen Nederland zijn trots op de inzet die de jeugdartsen en -verpleegkundigen hebben geleverd voor het RVP. Uit een voorlopige analyse van het RIVM blijkt dat de maatregelen vanwege de uitbraak van het coronavirus tot nu toe weinig negatieve invloed hebben gehad op het aantal kinderen dat in deze periode is gevaccineerd. De precieze vaccinatiegraad voor deze kinderen kan pas volgend jaar worden berekend omdat dan pas alle cijfers erover bekend zijn. 

Blijvende aandacht is nodig

De vaccinatiegraad voor infectieziektes in Nederland blijft ook dit jaar boven de 90%, maar ligt daarmee wel nog steeds onder de geadviseerde norm van de WHO van 95%. Daarom blijft het volgens GGD GHOR Nederland, ActiZ en AJN Jeugdartsen Nederland van groot belang om aandacht te houden voor het voorkomen van infectieziekten en het daarbij horende vaccinatiebeleid van Nederland.  

Het gesprek blijft essentieel

Uit eerdere raadpleging onder de leden wordt duidelijk dat de gesprekken in de spreekkamer afgelopen jaren zijn veranderd. Veel ouders en jongeren hebben vragen over wat ze (online) lezen over vaccineren. Blind vertrouwen in de (overheids)instanties, instituties, professional en wetenschap is niet meer van deze tijd. Jeugdartsen en -verpleegkundigen geven aan dat vernieuwingen en versterkingen binnen de jeugdgezondheidszorg nodig zijn om hierop te kunnen acteren.  

Astrid Nielen, voorzitter AJN Jeugdartsen Nederland: “Ouders hebben soms hele diverse vragen die specifiek op hun persoonlijke situatie ingaan. Dan is nog belangrijker om ruimte te hebben en maken voor een open gesprek waarbij de vragen aan bod kunnen komen.” 

Versterken van de jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg is belast met de uitvoer van vaccinaties, screeningen, monitoring en signalering conform de Wet publieke gezondheid. GGD GHOR Nederland vindt dit basispakket een degelijke, maar kale basis. Een moderniseringsslag en versterking van het pakket is wenselijk. Zoals GGD GHOR Nederland ook schrijft in een position paper van juni 2021: Een belangrijke les uit de huidige pandemie is dat het fundament van de publieke gezondheidszorg te allen tijde op orde moet zijn. Voor de langere termijn is het essentieel dat de publieke gezondheid in zijn geheel verstevigd wordt. Voldoende capaciteit voor de infectieziektebestrijding, versterking van de jeugdgezondheidszorg en een robuuste informatievoorziening zijn de belangrijkste ingrediënten om die noodzaak in te vullen. (Position Paper Publieke gezondheid lange termijn vaccinatiestrategie Covid19, GGD GHOR Nederland, 09 juni 2021)

Angela Bransen, directeur ActiZ Jeugd: “De jeugdgezondheidszorg heeft vrijwel alle kinderen in beeld en jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen zijn al voor de geboorte in beeld bij alle gezinnen. Ze maakt met kinderen, respectievelijk de ouders, problemen bespreekbaar voordat deze escaleren. De JGZ-professionals ondersteunen ouders, met brede kennis en unieke expertise, in het maken van keuzes ten aanzien van het gezond en veilig opvoeden en opgroeien van hun kinderen. Het Rijksvaccinatieprogramma sluit naadloos aan bij de core business van de JGZ.”

Dit bericht verschijnt mede namens AJNenActiZ 

Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws