29 juni 2021Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Terugblik Kick-off bijeenkomst Preconceptionele gezondheid

Op 25 juni heeft de kick-off bijeenkomst ‘pledge preconceptionele gezondheid’ plaatsgevonden. De online bijeenkomst werd georganiseerd door het expertteam preconceptionele gezondheid waarbij bestuurders van diverse partijen samen met staatssecretaris Paul Blokhuis bijeenkwamen.

In de laatste voortgangsrapportage van het actieprogramma Kansrijke Start is het reeds aangekondigd: de komende periode wordt (extra) aandacht aan de preconceptie gezondheid van toekomstige ouders in de vruchtbare leeftijd besteed. Voor de uitwerking en vormgeving van dit onderwerp is een expertteam ingericht met de taak om een plan van aanpak op te stellen om duurzaam in te zetten op preconceptionele gezondheid. Het plan van aanpak heeft als belangrijkste doel om op verschillende contactmomenten aan mogelijke toekomstige ouders (eerder) de centrale vraag te stellen: ”Wilt u de komende tijd zwanger worden?”. Eén van de acties uit het plan van aanpak was het opstellen van een pledge om preconceptionele gezondheid en deze bestuurlijk te bekrachtigen.  

Pledge preconceptionele gezondheid

In de pledge wordt door partijen uitgesproken dat het van belang is om vroegtijdig te investeren in de gezondheid en het welzijn van (toekomstige) ouders en hun kinderen. De centrale vraag ‘Wilt u de komende tijd zwanger worden’ is uitgangspunt om zonder terughoudendheid  het gesprek over een gezonde start van de zwangerschap eerder te voeren en draagt bij aan het eerder in beeld krijgen van (toekomstige) ouders die ondersteuning en zorg nodig hebben. Zo wordt het normaal om over een (komende) zwangerschap na te denken en in gesprek met professionals te gaan. En wordt de kans vergroot dat mentale, sociale of fysieke problemen in het latere leven voorkomen worden. Kortom: preconceptionele gezondheid draagt bij aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden en kansenongelijkheid en geeft (toekomstige) ouders handelingsopties in de preconceptionele fase. Het is dan ook preventie bij uitstek.

Bekijk de pledge

Eigen en gedeelde verantwoordelijkheid

De uitdaging is hoe we met elkaar die optimale preconceptionele gezondheid voor alle (toekomstige) ouders met een kinderwens kunnen bevorderen. Over welke uitdagingen hebben we het dan? Bijvoorbeeld over hoe je mensen met minder ontwikkelde gezondheidsvaardigheden of een mindere beheersing van de Nederlandse taal het beste kan bereiken. Maar ook op welke manier je het gesprek aangaat met (toekomstige) ouders die sociale problematiek ervaren, veel stress ervaren of waar sprake is van een andere kwetsbare situatie. Een ander voorbeeld is het gesprek met mogelijke aanstaande ouders die, op latere leeftijd een kindje krijgen, bewust alleenstaand zijn of die stress op het werk en druk om zwanger te worden vanuit de eigen omgeving ervaart.

Iedereen, zowel in het formele als in het informele netwerk van (toekomstige) ouders, kan hier mee te maken krijgen en heeft hier een rol in. Denk aan het medische domein (en niet alleen de geboortezorg), cliëntenorganisaties, het sociaal domein, gemeenten, verzekeraars maar ook de aanstaande moeders en vaders en hun eigen netwerk (familie, vrienden).

Tijdens de bestuurlijke kick-off bijeenkomst van 25 juni jl. hebben diverse partijen (hieronder benoemd) de pledge omarmd en is daarmee ook het startmoment van de uitwerking van de volgende zes thema’s:

  • Medische zorgvraag (Komt een vrouw/man bij de dokter)
  • Voorlichting anticonceptie en medicatiegebruik
  • Rol bedrijfsarts bij (risicovolle) werksetting
  • Interconceptionele gezondheidszorg
  • Verbinding medisch en sociaal domein
  • Voorlichting in het reguliere (basis) onderwijs

In de tweede helft van dit jaar wordt per thema een set concrete afspraken opgeleverd. In december 2021 wordt het traject afgesloten met een (bestuurlijke) ronde tafel preconceptionele gezondheid.

De pledge is ondertekend door:
ActiZ Jeugd
AJN, Jeugdartsen Nederland
BO Geboortezorg
College Perinatale Zorg
GGD GHOR Nederland
Ineen
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
Ministerie van VWS
Nederlands Huisartsen Genootschap
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Vereniging Klinische Genetica Nederland
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws