12 februari 2021Jeugd Nieuws

Na onderzoek nu ook gesprekshandleiding aanpak kindermishandeling

Augeo Foundation focust in de gesprekshandreiking op de vijf belangrijke thema’s uit het op het Verwey-Jonker onderzoek ‘Kwestie van lange adem. Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’. Professionals, bestuurders en beleidsmakers die werken in het veld van kindermishandeling en partnergeweld kunnen zo constructief met elkaar verder spreken over de onderzoeksresultaten en praktische aanknopingspunten vinden voor verbetering.

Door het uitgebreide onderzoek zijn we veel meer te weten gekomen over het geweld en de problemen bij de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis en de hulp die zij kregen. De online gesprekshandreiking is bedoeld voor professionals, bestuurders en beleidsmakers en helpt verdere stappen te nemen. Met als doel verbetering van de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld.

Lees meer over opzet van de handreiking en klik hier om de gesprekshandreiking te ontvangen.

Laatste nieuws

Angela Bransen - vierkant klein