04 oktober 2022Jeugd Nieuws

Menselijke medezeggenschap

Op 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) in werking getreden. De Wmcz 2018 beoogt de positie van cliënten te versterken en cliëntenraden (nog) beter in staat te stellen de belangen van cliënten te behartigen. In 2018 ontstaat bij Amstelring de wens om voor de extramurale onderdelen eigen cliëntenraden op te richten. In februari 2019 wordt vervolgens de cliëntenraad Thuisbegeleiding opgericht. In dit interview een inkijkje in hoe het de cliëntraadsleden vergaat.  

Voorzitter van de cliëntenraad Thuisbegeleiding Heleen Slikker en onafhankelijk voorzitter van de centrale cliëntenraad Amstelring Shosha Melkman vertellen over hun drijfveren om onderdeel van de cliëntenraad van Thuisbegeleiding Amstelring uit te maken. En vooral waarom het zo leuk is om bij de cliëntenraad betrokken te zijn.  

Persoonlijke betrokkenheid   

Shosha, 40 jaar en zelfstandig ondernemer, kwam in contact met de zorg toen haar grootmoeder in een kleinschalige woonvorm voor ouderen verbleef. Ze had dementie. Shosha en haar moeder waren mantelzorgers. Hier ontdekte Shosha de wereld van dementie, die volgens haar ook heel mooi kan zijn. “Ook als mensen heel ver weg zijn, kun je samen dingen doen die ze nog leuk vinden, zoals bellenblazen, muziek luisteren of naar de dierentuin gaan. Vooral voor cliënten in de intramurale zorg geldt: soms is verveling eigenlijk erger dan ziek zijn.” Shosha is na enkele jaren vrijwilligerswerk in de ouderenzorg nu onafhankelijk voorzitter van de centrale cliëntenraad van Amstelring.   

Heleen is 62 jaar, voorzitter van de cliëntenraad Thuisbegeleiding en sinds de start van de raad al actief. Dat is nu 3,5 jaar geleden. “Ik kan mij herinneren dat de thuisbegeleiders op een gegeven moment brieven meenamen naar de cliënten over de nieuw op te richten cliëntenraad. Mijn thuisbegeleider was ervan overtuigd dat dit iets voor mij was. ‘Het is goed voor je om iets heel anders te doen dan alleen maar in je huis zitten en bij anderen thuis helpen.’ Daar had ze gelijk in. Het was een grote stap voor mij, zeker bij zo’n nieuwe raad. Inmiddels ben ik de voorzitter en heb er ontzettend veel plezier in.”   

Lijntjes leggen en bruggen bouwen   

Medezeggenschap, inspraak en de betrokkenheid van cliënten leiden tot beter bestuur en tot betere zorg en ondersteuning van de cliënt. De cliëntenraad Thuisbegeleiding behartigt de belangen voor cliënten die een vorm van Thuisbegeleiding krijgen. De raad houdt zich op de hoogte van het beleid en adviseert het management van Amstelring. De raad geeft de organisatie advies op allerlei zaken die spelen.    

De cliëntenraad Thuisbegeleiding Amstelring telt nu zes mensen die (voormalig) cliënt zijn. Shosha ondersteunt voorzitter Heleen in het voorzitterschap. Manager Ilse de Vries en teamcoördinator Chantal Markwat zijn vanuit de organisatie aangesloten. “Sinds vorig jaar hebben wij ook een wensenloterij voor cliënten van de Thuisbegeleiding. Het gaat hierbij om wensen die mensen zelf wat moeilijker kunnen bekostigen. Zo zoeken we de samenwerking met onder andere ZiggoDome, Ajax, Stadsschouwburg Amsterdam, andere bedrijven en particulieren om een specifieke wens in natura of geld mogelijk te maken. Er staat op 21 oktober een dialoogontbijt* gepland, waarbij de wensenloterij centraal staat.”  

Maar in de cliëntenraad gaat het natuurlijk niet alleen om activiteiten en dromen waarmaken. De cliëntenraad houdt zich voornamelijk bezig met inhoudelijke zaken, zoals de uitvoering en ervaring van de begeleiding. Bijvoorbeeld gelijkwaardigheid en geduld in het contact en een veilige cliënt-begeleiderverhouding, waarbij beiden zich goed voelen. Ook brengt de cliëntenraad ongeveer vier keer per jaar een nieuwsbrief uit om contact te onderhouden met de achterban*. Belangrijk om te benadrukken: Een cliëntenraad is niet bedoeld voor het bemiddelen bij of afhandelen van klachten. Cliënten met een klacht kunnen een beroep doen op een klachtondersteuner, of kunnen gebruikmaken van de klachtenregeling van Amstelring. 

Veiligheid  

“Thuisbegeleiding is hartstikke intiem. De thuisbegeleider stapt immers letterlijk in iemands leven. Bij het leven van een cliënt horen dezelfde behoeften en levensvragen als van een ander. Dit zijn belangrijke onderwerpen voor de cliëntenraad.” Andere belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld de inzet van innovatieve middelen en diversiteit. 

“Voor de raadsleden zelf is de cliëntenraad een veilige groep. Ook al zijn de mensen soms kwetsbaar, ze fungeren als een spiegel voor mijzelf” zegt Shosha. “Thuisbegeleiding en de cliëntenraad in het bijzonder heeft mij echt wel wat gebracht” vertelt Heleen. Shosha: “Soms vind ik de leden van de cliëntenraad juist helemaal niet kwetsbaar. Zij kunnen open en kunnen goed vertellen wat hun dwars zit. Dat vind ik een verademing. Iedereen zorgt binnen de raad voor elkaar.”  

Bereikbaarheid   

“Eigenlijk kunnen cliënten met alles waar ze tegenaan lopen bij Thuisbegeleiding bij de cliëntenraad terecht. Of het nu gaat om een specifieke wens of een algemene vraag: we beantwoorden ze graag.” Als er een organisatie is die naar aanleiding van dit interview interesse heeft in het oprichten van een cliëntenraad of andere vragen heeft, kunnen ze terecht bij de cliëntenraad Thuisbegeleiding. Telefoon 088-9720200 en mail clientenraadtb@amstelring.nl. Meer informatie over de cliëntenraad Thuisbegeleiding Amstelring vind je op deze webpagina.  

*Het dialoogontbijt is vrijdag 21 oktober 2022 van 09:30 uur tot 11:30 uur in La Plaza, verpleeghuis Groenelaan in Amstelveen. Meer informatie en aanmelden graag via een mail aan Shosha Melkman, onafhankelijk voorzitter centrale cliëntenraad Amstelring.  

 **Nieuwsbrieven van de cliëntenraad van Thuisbegeleiding Amstelring zijn hier te vinden. 

Laatste nieuws