24 maart 2023Jeugd Nieuws

De JGZ schat verlies van gemiddeld 346 fte jeugdverpleegkundige inzet per jaar

De jeugdgezondheidszorg loopt al enige jaren tegen een knelpunt aan in de gegevensuitwisseling met scholen. Kort samengevat: het merendeel van de JGZ-organisaties in Nederland ontvangen van DUO gegevens. Voor het basisonderwijs worden de kind gegevens plus klassenlijsten verzonden, voor het voortgezet onderwijs stuurt DUO enkel de kind gegevens zonder klassenlijsten. Om haar taken te kunnen uitvoeren zoeken JGZ-organisaties in de praktijk naar een pragmatische maar vaak arbeidsintensieve en foutgevoelige workaround.

Onder andere ActiZ jeugd heeft een brief gestuurd aan betrokken partijen om snel om tafel te gaan zodat het knelpunt eindelijk wordt opgelost. Papieren workarrounds zijn niet meer welkom in een digitaal tijdperk. En het basisonderwijs bewijst dat het kan.

Ron Boumans, voorzitter ActiZ jeugd: ‘We zien uit naar een spoedige, veilige geautomatiseerde oplossing. Een JGZ-organisatie is per jaar ongeveer een maand kwijt aan het vergelijken van de verschillende lijsten. Dat is niet alleen foutgevoelig maar ook heel arbeidsintensief. Wij willen naar een stevigere samenwerking, ook op het gebied van informatievoorziening met alle partijen in het jeugddomein. Daar hoort het onderwijs uiteraard bij. Papieren workarrounds zijn wat ons betreft onacceptabel, elke minuut die je hier aan moet besteden is niet aan de jeugdigen of het gezin. Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt kan dat echt niet meer.’

Donderdag 30 maart spreken de partijen elkaar om tot een gewenste oplossing te komen.

Laatste nieuws