thema's

wet & regelgeving

Hier vindt u alle informatie over de Jeugdwet, Wet PG en de Wet BIG. Ook vindt u hier alle inspectie-gerelateerde informatie.

samenwerking jeugd

Alles over de transformatie na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en over samenwerking met ketenpartners vindt u hier!

kwaliteit & opleiding

Hier vindt u alle informatie over professionalisering, scholing en deskundigheidsbevordering: van opleiding tot registratie. Ook alle richtlijnen JGZ kunt u hier vinden!

preventie & zorg

Ieder kind moet gezond en veilig kunnen opgroeien en zich verder kunnen ontwikkelen. Wie je ook bent en waar je ook woont!

thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding ondersteunt kwetsbare mensen bij het (her)vinden van hun zelfredzaamheid. Mensen leren zelf de zorg te organiseren en uit te voeren die nodig is voor henzelf en eventuele gezinsleden. 

Onderwerpen

Er zijn geen onderwerpen gevonden.

bedrijfsvoering

Hier vindt u alle informatie over de bedrijfsvoering van onderdeel jeugd: DD JGZ tot uitvoering JGZ tot monitoring!

leden

Wie zijn er lid van ActiZ Jeugd en wat zijn de belangrijkste speerpunten in de strategie!