zorg

Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding ondersteunt kwetsbare mensen bij het (her)vinden van hun zelfredzaamheid. Mensen leren zelf de zorg te organiseren en uit te voeren die nodig is voor henzelf en eventuele gezinsleden. Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen en/of beter meedoen in de samenleving. Al die kwetsbare mensen vormen de doelgroep van Thuisbegeleiding: mensen, van jong tot oud, met minder en meer ingewikkelde problematiek.

Mensen in kwetsbare situaties, met psychiatrische, psychosociale of verslavingsproblemen, gezinnen waarbinnen pedagogische problemen spelen, risico- en multi-probleemgezinnen en mantelzorgers die overbelast raken. Het is misschien wel die enorme diversiteit aan cliënten en hulpvragen die van het generalistische werk van een thuisbegeleider een heel bijzonder specialisme maakt.

Thuisbegeleiding wordt bekostigd vanuit de Wmo, de Jeugdwet en de WLZ

24

Netwerk

Netwerk voor discussie en kennisuitwisseling over thuisbegeleiding (alleen voor ActiZ-leden)

Geen nieuws beschikbaar.

contactpersoon

Ilse 4k

Er zijn geen onderwerpen gevonden.