03 december 2019Jeugd Nieuws, VVT Nieuws

Nieuwe JGZ Richtlijn: Motorische ontwikkeling

Voor de fysieke en psychosociale ontwikkeling van een kind is een normale motorische ontwikkeling van belang. Dit draagt bij aan een actieve leefstijl (en vice versa).

Voor de fysieke en psychosociale ontwikkeling van een kind is een normale motorische ontwikkeling van belang. Dit draagt bij aan een actieve leefstijl (en vice versa). Deze richtlijn biedt kennis en praktische handvatten voor professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) over monitoring, preventie, signalering, advisering en verwijzing bij motorische ontwikkelingsproblemen.

De richtlijn gaat in op preventie, signalering, monitoring van motorische ontwikkelingsproblemen. Ook geeft de richtlijn handvatten over hoe samen te werken met aanpalende beroepsgroepen en scholen rondom motorische ontwikkeling. Daarnaast komen de gevolgen van motorische ontwikkelingsproblemen, het onderzoek van de motoriek en de toeleiding naar verdere diagnostiek en behandeling aan de orde. Tot slot wordt de terugkoppeling en nazorg vanuit de JGZ besproken.

Bekijk het volledige nieuwsbericht en de richtlijn op de richtlijnenwebsite.  

Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws