nieuws

Jeugd beeldmerk
14 maart 2018Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Informatie over seksualiteit voor nieuwkomers op Zanzu.nl

Rutgers introduceerde op 6 februari 2018, de Dag tegen Meisjesbesnijdenis, de website Zanzu.nl. Dit is een website voor vluchtelingen en nieuwkomers over seksualiteit en seksuele gezondheid, en over de Nederlandse wet- en regelgeving op dat terrein. 

Op deze site staat ook alles over de relevante hulp- en dienstverlening. Tot nog toe was hierover geen geschikte informatie beschikbaar voor anderstaligen. Door gebrekkige kennis lopen asielzoekers, statushouders en migranten grote risico's in seksuele gezondheid. Zanzu.nl biedt in veertien talen begrijpelijke informatie voor mensen vanaf 18 jaar, rekening houdend met culturele gevoeligheden. 

Seksuele risico’s

Asielzoekers en statushouders zijn vaak opgevoed met andere waarden en normen, hebben gebrekkige of onjuiste kennis over het lichaam, seksualiteit, voortplanting, zwangerschap, anticonceptie en soa. Ze lopen hierdoor meer seksuele risico's. Meisjes en jonge (alleenstaande) vrouwen zijn extra kwetsbaar voor seksueel misbruik, ongewenste zwangerschap, abortus, mensenhandel, vrouwelijke genitale verminking en uithuwelijking. Mannen zijn vooral kwetsbaar voor soa's en hiv. Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders krijgen te maken met homonegatief gedrag en geweld. 

Wet- en regelgeving

Migranten en nieuwkomers zijn ook niet bekend met de Nederlandse wet- en regelgeving, voorzieningen en instanties. Ze weten bijvoorbeeld niet waar je je kunt laten testen op soa's, dat abortus legaal is in Nederland, of dat homoseksualiteit is toegestaan. Met Zanzu.nl kunnen nieuwkomers met informatie in hun eigen taal zelf seksueel gezonde keuzes maken en hun weg vinden in Nederland. Een goede seksuele gezondheid draagt bovendien bij aan de participatie en integratie in de Nederlandse maatschappij. 

Meerwaarde

De meerwaarde van Zanzul.nl zit in begrijpelijke en cultuur-neutrale informatie over seksualiteit in tekst, beeld en gesproken woord. De website kan door de doelgroep zelfstandig gebruikt worden, en voor professionals is Zanzu.nl een hulpmiddel om een gesprek te voeren over seksualiteit. 

Samenwerking

Zanzu.nl is de Nederlandse variant van soortgelijke sites in Duitsland en België. Zanzu.nl is mede mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van VWS in het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, en GGD GHOR Nederland. Rutgers heeft bij het maken van de site samengewerkt met vertalers, sleutelpersonen uit de herkomstgroepen en met de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Laatste nieuws