04 oktober 2022Jeugd Nieuws

Artikel Zorg+Welzijn ‘Discontinuïteit is de olifant in het sociaal domein’ 

De discontinuïteit, ofwel onderbreking in het sociaal domein. Daar gaat het artikel ‘Discontinuïteit is de olifant in het sociaal domein’ in Zorg+Welzijn over. Het artikel verscheen naar aanleiding van het essay ‘Het geheim van de lange relatie’ van Radboud Engbersen, expert bij Movisie, Thijs Jansen van Stichting Beroepseer en Rienk Janssens van de VNG.  Uit het essay blijkt een grote behoefte aan meer continuïteit in het sociaal domein. 

Die behoefte bestaat op drie niveaus: beleidsmatig, organisatorisch en relationeel. Alhoewel de decentralisaties de verbintenis met de onderwerpen en burgers in het sociaal domein geen goed hebben gedaan, speelt er meer mee. Zo wordt er nog te weinig gebruikgemaakt van bestaande kennis. De goed gevulde databank met effectieve interventies – waaronder ook Thuisbegeleiding, van Movisie is een voorbeeld van een waardevolle kennisbron die nog te weinig wordt geraadpleegd.  

Bij kleine mislukkingen van initiatieven en projecten op lokaal niveau, hebben beleidsmakers nog weleens de neiging om weer helemaal opnieuw te beginnen. Landelijke programma’s vanuit de overheid worden het land ingestuurd. Ook de aanbestedingsonzekerheid, wisseling van hulpverleners en betrokken ambtenaren, de drang om iedereen zelfredzaam en extramuraal te laten leven en de administratieve last spelen een belangrijke rol in de ervaren discontinuïteit in het sociaal domein. 

Tijd om Thuisbegeleiding nog maar eens onder de aandacht te brengen bij de lokale, regionale en landelijke overheid. Want als er een methodiek is die staat voor een stevige relatie en effectieve ketensamenwerking, is dat wel Thuisbegeleiding.  

Je leest het volledige artikel hier. 

Laatste nieuws