lid worden

Lid worden van ActiZ – Jeugd

U wilt als organisatie lid worden van ActiZ Jeugd? Bekijk welke voordelen een lidmaatschap biedt en welke mogelijkheden daarvoor zijn.

Is uw organisatie al lid van ActiZ en wilt u toegang tot het ledennet? Vraag dan zelf een inlogcode aan

Wie kan lid worden?

Rechtspersonen (stichting, bv, coöperatie), natuurlijke personen (eenmanszaak, vof)  en samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid die een of meer zorgorganisaties exploiteren of doen exploiteren (met medewerkers in loondienst) kunnen lid worden van ActiZ.

Brede zorgorganisaties met jeugdgezondheidszorg (JGZ), thuisbegeleiding en/of andere lichte jeugdhulp die lid zijn van ActiZ, zijn daarmee automatisch ook lid van ActiZ Jeugd.

Verder kunnen lid worden van ActiZ Jeugd:

 • organisaties die preventie en lichte jeugdhulp bieden aan kinderen en gezinnen;
 • bedrijfsonderdelen van organisaties of coöperaties (geen ActiZ-leden) die JGZ en/of lichte jeugdhulp leveren, zoals JGZ-afdelingen van GGD’s of CJG-organisaties;
 • zelfstandige JGZ-organisaties;
 • zelfstandige CJG-organisaties;
 • samenwerkingsverbanden en/of maatschappen van wijkteams.

Dit betekent dat individuele zzp’ers geen lid kunnen worden.

Voordelen lidmaatschap

Als lid van ActiZ Jeugd profiteert u van diverse voordelen, waaronder:

 • invloed op landelijk beleid door middel van een sterke lobby, waar mogelijk met andere partijen;
 • profiteren van kennis, expertise en innovaties op onder meer het gebied van zorg voor jeugd, kwaliteit, werkgeverschap, ondernemerschap en juridische zaken;
 • samen bouwen aan een goede reputatie voor preventie en lichte opvoedhulp;
 • toegang tot een uitgebreid netwerk van zorgorganisaties om ervaringen te delen en elkaar te inspireren.

Verder krijgt u met uw lidmaatschap van ActiZ Jeugd toegang tot heldere inzichten en ondersteuning:

 • de Helpdesk werkgevers beantwoordt vragen over de cao, sociale wetgeving en andere HR-onderwerpen;
 • op ons online kennisplatform beschikt u over een uitgebreide kennisbank, nieuws op maat en kunt u deelnemen aan digitale netwerken;
 • u ontvangt de Nieuwsbrief Jeugd;
 • ActiZ filtert voor haar leden relevante gegevens uit een veelheid van (openbare) data. U heeft met ActiZ Kijk op Data toegang tot actuele feiten en cijfers, gepresenteerd in heldere visuals en geselecteerd voor uw sector en regio. Lees de flyer

Rechten en plichten

ActiZ Jeugd kent enkele lidmaatschapsrechten en –plichten.
De belangrijkste rechten zijn:

 • medezeggenschap in het beleid en de werkzaamheden van ActiZ;
 • medezeggenschap over de (hoogte) van de contributie;
 • toegang tot alle kennis en informatie van ActiZ.

Leden van ActiZ Jeugd zijn verplicht tot naleving van de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast zijn  leden verplicht tot :

Op basis van de volgende informatie wordt een lidmaatschapsaanvraag getoetst:

 • de statuten van de organisatie (indien aanwezig);
 • een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • de (gepubliceerde) meest recente jaarrekening;
 • organisatieschema;
 • beleids- c.q. ondernemingsplan.

In de statuten van ActiZ en het huishoudelijk reglement leest u meer.

Kosten lidmaatschap

In 2021 bedraagt de minimumcontributie € 2.500. De minimumcontributie van ActiZ wordt hierna nog een keer verhoogd tot een meer marktconforme prijs en bedraagt € 3.000 in 2022.

De contributie wordt gebaseerd op de relevante omzet van de lid-organisatie voor de terreinen waarop ActiZ actief is, zoals opgenomen in de jaarrekening van twee jaar daarvoor. Als u zich aanmeldt, zoeken wij het graag voor u uit.

Extra voordelen

+ Kennisplatform: digitaal een uitgebreide databank, nieuwsbrief en ledenplatform

+ Helpdesk werkgevers: voor uw vragen over cao, sociale wetgeving en overige HR-onderwerpen

+ Nieuwsbrief Jeugd: deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken

+ ActiZ Benchmark zorg
: deze benchmark geeft inzicht in de prestaties van uw organisatie en die van de branche.

Aanmelden

Voldoet u aan de lidmaatschapscriteria en wilt u lid worden van ActiZ Jeugd?
Download dan hieronder het aanvraagformulier, vul het in en mail het naar lidmaatschap@actiz.nl.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie toch nog vragen over uw lidmaatschap? Neem contact op met Riny van Lier, E: lidmaatschap@actiz.nl of  T: 0850 772 051

Heeft u inhoudelijk vragen over ActiZ Jeugd? Neem contact op met Angela Bransen, E: a.bransen@actiz.nl T: 0850 772 001

 

Aspirant-lidmaatschap

Nieuwe zorgaanbieders die voldoen aan de lidmaatschapsverplichtingen van ActiZ, krijgen de mogelijkheid om gedurende maximaal 2 jaar aspirant-lid van ActiZ te zijn, zolang er nog geen jaarrekening en -indien van toepassing- positief rapport van de IGJ ter beschikking kan worden gesteld.

Lees verder de statuten en het huishoudelijk reglement