JGD-Wet en regelgeving

Werkvormen cliƫntenparticipatie jeugd

Informatie van ouders en jeugdigen is onontbeerlijk voor goed jeugdbeleid en voor het passend maken van het hulpaanbod en het ondersteunen bij opvoedingsvraagstukken. Hier vindt u een selectie verschillende werkvormen die u kunt gebruiken om in gesprek te gaan met kinderen, jongeren en hun ouders.

Werkvormen ook door zorgorganisaties te gebruiken
Gemeenten zijn hard bezig om de decentralisatie van de Jeugdzorg vorm te geven. Het uitgangspunt daarbij is om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij ouders, kinderen en jongeren te organiseren. Daarbij is informatie van de kinderen, jongeren en hun ouders nodig. De werkvormen zijn grotendeels beschreven vanuit het perspectief van de gemeente. Ze zijn zeker ook in te zetten voor een organisatie of instelling. De werkvormen zijn voorzien van trefwoorden die aangeven voor welke vorm van participatie de werkvorm geschikt is, of welke informatie verkregen kan worden. Voor veel werkvormen geldt echter dat zij op verschillende manieren te gebruiken zijn, afhankelijk van de vraag die de gemeente of organisatie heeft. Zo zijn werkvormen die ervaringen van cliënten in beeld brengen, gebundeld in te zetten om inzicht te krijgen op instellingsniveau. Maar deze bundeling kan ook aanleiding zijn om beleid op gemeentelijk niveau te wijzigen.

Participatievormen
In de handreiking worden de volgende vormen beschreven:
• Peer consultatie
Raadplegen en adviseren, collectief, door doelgroep zelf, beleidsvorming, beleidstoetsing, geschikt voor uitvoerend niveau en instellingsniveau
• Visuele prikkelmethode
Raadplegen, individueel en collectief, creatief, door doelgroep zelf, beleidstoetsing, kwaliteit uitvoering, instellings- en gemeenteniveau
• Schouw
Coproduceren, collectief, beleidstoetsing en terugkoppeling, kwaliteit instelling, uitvoerend niveau
• Theater ter inleiding van discussie
Raadplegen, collectief, creatief, beleidstoetsing en terugkoppeling, kwaliteit uitvoering, instellingsniveau en gemeenteniveau
• Spelvorm: Een steekje los? Een eigenwijs spel!
Raadplegen, individueel, beleidsvorming, kwaliteit cliëntniveau, uitvoerend niveau
• Gespreksvorm de verbetermethode
Adviseren individueel, door doelgroep zelf, beleidsvorming, toetsing kwaliteit uitvoering, instellingsniveau en gemeenteniveau
• Tea for two of pizzameeting
Raadplegen, collectief beleidsvorming, toetsing kwaliteit uitvoering, instellingsniveau en gemeenteniveau
• Schadowing
Raadplegen, individueel, beleidstoetsing, kwaliteit instelling, uitvoerend niveau, relatie cliënthulpverlener
• Focusgroep
Adviseren, collectief, beleidstoetsing, terugkoppeling, beleidsvorming
• Spiegelgesprek
Raadplegen, collectief, beleidstoetsing, terugkoppeling, relatie cliënt-hulpverlener, uitvoerend niveau, instellingsniveau
• Platform
Adviseren, collectief, beleidsvorming, gemeenteniveau, instellingsniveau
• Kidstour 3D
Raadplegen, collectief, beleidsvorming of toetsing instellingsniveau

De selectie en beschrijving van de verschillende werkvormen is tot stand gekomen in samenwerking met de werkgroep cliëntenorganisaties, onderdeel van de werkgroep Kwaliteit voor de Transitie van de Jeugdzorg en in samenwerking met Zorgbelang Gelderland.
Bron: Samenvoordejeugd

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd