JGD-Wet en regelgeving

Weg van de regelreflex bij incidenten in de jeugdhulp

Leuk hoor, al die gegevens verzamelen en al dat met elkaar praten. Maar er hoeft maar één misser gemaakt te worden en de media en politiek staan op hun kop en dan is het: het is maar niks met die kwaliteit. Daarom een notitie van Tom van Yperen over het fenomeen van 'incidenten' met aandacht voor casuïstiek waarbij de hulp- of dienstverlening lijkt te zijn misgegaan.

Weg met de regelreflex

Een handelingsprotocol voor de gemeentelijke organisatie van Amsterdam stelt dat bij ernstige incidenten de verleiding groot is om de samenleving te beloven dat er meer regels en toezicht nodig zijn. Tegelijk willen we ook meer ruimte voor de professionals en minder bureaucratie. Doel van dit werkdocument, in opdracht van Gemeente Amsterdam, is om ideeën aan te reiken voor hoe de balans tussen de verantwoordelijkheden van de gemeente en die van de instellingen en professionals is vorm te geven. Hoe is – gebruikmakend van die balans - te voorkomen dat elk incident aanleiding is om de praktijk nieuwe regels op te leggen?

Weg van de regelreflex

Omgaan met incidenten in de jeugdhulp, T van Yperen, rapport 2015, 14 pagina's.

U kunt de handleiding hier downloaden.

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd