JGD-Wet en regelgeving

Kan jeugdarts verwijzen buiten gemeentelijk aanbod?

Kan een jeugdarts en/of een huisarts verwijzen naar een psycholoog buiten het gemeentelijk aanbod van individuele voorzieningen? Over deze vraag was onduidelijkheid.

Antwoord

Ja, dat kan. Een jeugdige kan op grond van een verwijzing door een arts of een diagnose door de jeugdhulpaanbieder uiteindelijk een behandelvorm nodig hebben die niet in het gemeentelijke aanbod voorkomt en de gemeente ook geen voorziening heeft die daarmee vergelijkbaar is of waarmee hetzelfde resultaat bereikt kan worden. In zo'n geval moet de gemeente er op grond van de jeugdhulpplicht er voor zorgen dat de jeugdige of ouder toch de jeugdhulp krijgt die hij nodig heeft.

Passend alternatief

Een van de opties is dat de gemeente ervoor kiest om een dergelijke situatie op te lossen met een PGB, mits aan de voorwaarden voor toekenning van een PGB wordt voldaan. Echter, een gemeente kan ook voor een andere oplossing kiezen, bijvoorbeeld het alsnog inkopen van een bepaalde voorziening. Het is dus aan de gemeente om daarvoor een passende oplossing te vinden, mits wordt voldaan aan de jeugdhulpplicht.

Bron: VNG

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd