JGD-Wet en regelgeving

Handreiking 'Rechtsvormen sociale teams'

De invulling, organisatie en ontwikkelingsfase van sociale teams vertoont veel diversiteit, blijkt uit recent onderzoek. Welke juridisch-organisatorische mogelijkheden zijn er bij het vormgeven van een sociaal (wijk)team? Om antwoord te vinden op deze vraag is een handreiking geschreven voor gemeenten.

Handreiking 'Rechtsvormen sociale teams'

De handreiking 'Rechtsvormen sociale teams' schetst de verschillende juridisch-organisatorische opties met de voor- en nadelen. De nadruk ligt op de formele vormgeving en de daarbij horende beslis- en aandachtspunten. Op pagina 7 staat een beslisboom die in de rest van de handreiking verder wordt uitgewerkt. De handreiking richt zich op juridisch- organisatorische vormen en kan dus worden gebruikt zowel in het Wmo als het jeugddomein.

De handreiking is in opdracht van de VNG en de Transitiebureaus Jeugd en Wmo opgesteld door Charlotte Fruytier, Arbeidsrecht & Bestuursrecht, in nauwe samenwerking met de gemeenten Arnhem, Borger-Odoorn, Eindhoven, Enschede, Geldrop-Mierlo, Waalre en Leeuwarden.

Bron: VNG 17 maart 2015

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd