JGD-Wet en regelgeving

Handreiking outcomecriteria beschikbaar

Het NJi ontwikkelde een handreiking voor een drietal outcomecriteria. Uitval, tevredenheid en doelrealisatie zijn de criteria waaraan gemeenten de resultaten van jeugdhulp kunnen toetsen. De handreiking is gemaakt in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J).

Gemeenten zijn vanaf 2015 wettelijk verplicht om aan te geven welke zogenaamde outcomecriteria zij hanteren voor jeugdhulpvoorzieningen. Omdat het niet efficiënt is als elke gemeente eigen outcomecriteria gebruikt, doet de handreiking 'Outcome in zicht' een voorstel voor een basisset van drie outcomecriteria. De informatie over de outcome moet onder meer te benutten zijn bij de inkoop van de voorzieningen. Met de handreiking geven het rijk en de gemeenten tevens gehoor aan de wens van de Tweede kamer in de vorm van de motie Van der Burg & Ypma om voor die inkoop een gezamenlijke set van outcome indicatoren te vormen.

Uitval, tevredenheid en doelrealisatie

Het criterium 'bereik of uitval' is bedoeld om te meten of bijvoorbeeld de beoogde doelgroep wordt bereikt en of behandelingen voortijdig worden afgebroken. 'Tevredenheid over nut of effect' is een criterium voor de mate waarin de doelgroep een dienst nuttig of effectief vindt. Bij het criterium 'doelrealisatie en probleemafname' gaat het bijvoorbeeld om de mate waarin opgroei- of opvoedproblemen zijn afgenomen of waarin jeugdbeschermingsmaatregelen succesvol zijn beëindigd.

Harmonisatie

Deze handreiking richt zich op de harmonisatie van outcome indicatoren op het niveau van de instellingen en de diensten die zij bieden. Het document is bedoeld een voorschot te geven in discussies en consultaties die de komende tijd zullen volgen. De commentaren worden verwerkt in een nieuwe versie van de notitie die als algemeen kader zal gaan dienen. Vervolgens zullen er pilots worden uitgevoerd die mogelijk nog tot wijzigingen gaan leiden. Voorts komen er handreikingen waarin uitgebreide voorstellen zijn opgenomen van hoe de indicatoren voor uiteenlopende diensten in het jeugdveld te operationaliseren en te gebruiken zijn.  

Bron

Voordejeugd.nl

Meer informatie

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd