JGD-Wet en regelgeving

Handreiking outcome sturing gemeenten

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 wettelijk verplicht aan te geven welke outcome-criteria voor jeugdhulpvoorzieningen zij hanteren. Een goed functionerende jeugdhulp helpt kinderen en jongeren adequaat. Zo levert zij ook een bijdrage aan de maatschappelijke doelen die gemeenten voor en met haar burgers wil bereiken. Sturen op outcome (resultaten) van de jeugdhulp kan door het gebruik van outcome-criteria. 

Handreiking NJi

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) werkt al enkele jaren met het veld aan ontwikkeling en implementatie van prestatie-indicatoren. Het NJi, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport presenteren nu een landelijke standaard. Dit is een basisset van drie outcome-criteria. Het gaat om: uitval, cliënttevredenheid en doelrealisatie. Deze drie gekozen outcome-criteria zijn gebaseerd op bestaande praktijken in de jeugd- en opvoedhulp en de jeugd-ggz en op eerder onderzoek rondom prestatie-indicatoren voor de jeugdgezondheidszorg. Voor de jeugdhulp zijn deze outcome-criteria verder uitgewerkt in consultatie met het veld.

Meer informatie

Wilt u in uw regio of gemeente met de handreiking aan de slag? Neem dan contact op met Erik Jan de Wilde via e.dewilde@nji.nl.  Download hier de handreiking.

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd