JGD-Wet en regelgeving

Handreiking LVB jeugd voor wijkteams

Bij kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking (LVB) gaat het vaak net wat langzamer, is wat meer uitleg nodig of hebben de ouders een wat specifiekere benadering nodig. Met dat steuntje in de rug kan een gezin blijven draaien. Zo niet dan loopt het kans af te glijden in een spiraal van steeds meer zorg en steeds meer frustratie. Kansen om de wijkteams hier goed op in te richten staan in de handreiking.

Wijkteams en LVB jeugd

Een bijzondere doelgroep voor de wijk- of jeugdteams in de gemeenten zijn de kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking ((L)VB). Het helpen van deze kinderen en hun ouders vraagt specifieke kennis, vaardigheden en instrumenten waarmee bij de inrichting van het wijkteam rekening gehouden moet worden. Wanneer dit niet gebeurt, leidt het tot verkeerde hulp, op het verkeerde moment. Het gevolg is onnodige schade voor het kind en zijn omgeving en onnodige zorgkosten voor de gemeente.

Handreiking Zuid Holland

Ipse de Bruggen en Middin behoren beide tot de voornaamste zorgaanbieders in Zuid-Holland, voor wat betreft de doelgroep van (L)VB-jongeren. Zij hebben hun ‘Handreiking voor het wijkteam over hulp aan verstandelijk beperkte jeugdigen’ ter kennisneming beschikbaar gesteld.

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd