JGD-Bedrijfsvoering

Vragenlijst BITSEA spoort psychosociale problemen op

De vragenlijst BITSEA is een betrouwbaar en valide instrument om psychosociale problemen op te sporen bij kinderen tussen 1 en 3 jaar. Dat blijkt uit onderzoek waarop Ingrid Kruizinga 11 maart 2015 promoveerde aan de Erasmus Universiteit.

Doel vragenlijst

De Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (BITSEA) is een vragenlijst voor ouders waarmee psychosociale problemen bij kinderen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd. In het onderzoek is de betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandse versie van de BITSEA geëvalueerd voor 2-jarige kinderen.

Minder psychosociale problemen
Het onderzoek toont aan dat de BITSEA een bruikbaar instrument is bij zowel jongens als meisjes en bij zowel kinderen van Nederlandse als van niet-Nederlandse afkomst. Verder bleek dat kinderen van ouders die de BITSEA hadden ingevuld een jaar later minder psychosociale problemen hadden dan kinderen van ouders die de gebruikelijke vragenlijst Kort Instrument voor de Psychologische en Pedagogische Probleem Inventarisatie (KIPPPI) hadden ingevuld en besproken. Kruizinga deed onderzoek onder een grote groep 2-jarige kinderen en hun ouders. Ouders vulden de vragenlijst in voorafgaand aan het gezondheidsonderzoek bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Vervolgens besprak een professional de vragenlijst met de ouders. Een jaar later vulden ouders de lijst opnieuw in.

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd