JGD-Bedrijfsvoering

Inspiratieboekje NCJ: Handelingsgericht werken

Dit boekje bespreekt de inzet van de JGZ in Passend Onderwijs en dan met name in de multidisciplinaire teams op school. Het doet dit vanuit handelingsgericht werken (HGW), omdat veel scholen dit kader hanteren.

Wat komt aan de orde?

Het inspiratieboekje gaat concreet in op de uitgangspunten van HGW, licht het werken in multidisciplinaire teams toe en geeft aan welke bijdrage de JGZ hierbij kan bieden. Door het beleid Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg is één en ander aan het veranderen in de ondersteuning van leerlingen, leraren en ouders. De JGZ kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het schoolsucces en welbevinden van kinderen en jongeren door aan te sluiten bij deze ontwikkelingen. Voor ouders is HGW uitgewerkt in ‘Samen Sterk: Ouders en School’. Bijlage 1 bevat informatie over deze publicaties.

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd