JGD-Preventie en zorg

Incredible Years effectieve training voor achtergestelde gezinnen

Oudercursussen zijn de meest effectieve methode om opstandig en agressief gedrag bij kinderen te verminderen. Helaas worden veel gezinnen waarin kinderen risico lopen op de ontwikkeling van probleemgedrag niet goed bereikt door de oudertrainingen van hulpverleningsinstanties. Patty Leijten laat in haar proefschrift zien dat deze gezinnen wel degelijk baat kunnen hebben bij oudercursussen.

Gezinnen met bijvoorbeeld ouders met een laag opleidingsniveau en/of een niet-Nederlandse achtergrond kunnen baat hebben bij oudercursussen. Tegelijkertijd laat Patty Leijten zien dat het bereiken van deze gezinnen met de huidige middelen van hulpverleningsinstanties moeilijk is, en dat deze gezinnen langdurigere ondersteuning nodig lijken te hebben. Wanneer beter tegemoet gekomen kan worden aan de barrières die deze gezinnen ervaren om hulp te zoeken (bijvoorbeeld onbekendheid met hulpverlening en angst voor stigma) is het mogelijk om het opvoedgedrag van ouders en het probleemgedrag van kinderen effectief te verbeteren. Dit kan onder andere gerealiseerd worden door als hulpverlening meer samen te werken met instanties waar gezinnen veel komen, zoals scholen. Leijten gebruikte de Incredible Years-oudertraining om dit aan te tonen.

Verder verbeteren
Naast de uitdaging om risicogezinnen te bereiken, stelt de Utrechtse promovenda dat verbetering van de inhoud van oudercursussen nodig is om ouders beter te kunnen helpen om probleemgedrag bij hun kind te verminderen. Ze stelt dat waarschijnlijk niet alles wat ouders in een oudercursus leren voor iedereen even goed werkt om de thuissituatie te verbeteren. Er is dan ook meer onderzoek nodig naar enerzijds welke adviezen, die ouders in oudercursussen krijgen, echt goed werken. Anderzijds moet blijken voor wie deze adviezen goed werken.

Bron: ZonMw; Universiteit Utrecht 

_DEF_ActiZ jeugd FC = voor normaal gebruik

ActiZ Jeugd